От септември започва да работи първият фонд по JEREMIE

През септември ще започне да работи първият фонд по JEREMIE. Европейският инвестиционен фонд вече е избрал фонд мениджърите и на Фонда за стартиращи компании и Мезанин фонда. Очаква се тези инструменти да ускорят усвояването на средствата по ОП „Конкурентоспособност“ и от тях да има истински ефект за бизнеса. С подобни инструменти ще има възможност за предоставяне на кредитиране на значително по-ниски лихви от пазарните нива, включително за стартиращи и иновативни компании, които трудно намират финансиране. Иновативните компании могат да ползват ресурс от 220 млн. лева за разработване и внедряване на иновации по различни схеми на ОП „Конкурентоспособност“. Един от основните проблеми, изтъкнати от мениджърите на иновативни компании, е липсата на средства за съфинансиране, които допълват безвъзмездната помощ. Затова по ОП „Конкурентоспособност“ бяха разработени съвместни схеми с финансови институции, като едновременно с отпускането на гранта се получава и кредитна част съфинансиране.
От тази седмица министерския съвет ще отпусне 5 млн. лева за Националния иновационен фонд за проекти в изпълнение. Макар и със символно значение, тези средства са знак за важността, която правителството отдава на иновациите, подчерта министърът. Националната цел на България е да достигне 1.5% от БВП инвестиции в иновации до 2020 г. Това означава, че вложенията в НИРД трябва ежегодно да нарастват с 15%. За бизнеса се предвиждат различни данъчни стимули, свързани с инвестиции в НИРД. Обсъждат се източници на държавното финансиране, като една от идеите е част от концесионните възнаграждения за подземни богатства да се използват за тази цел.