fbpx От септември започва да работи първият фонд по JEREMIE | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

От септември започва да работи първият фонд по JEREMIE

От септември започва да работи първият фонд по JEREMIE

През септември ще започне да работи първият фонд по JEREMIE. Европейският инвестиционен фонд вече е избрал фонд мениджърите и на Фонда за стартиращи компании и Мезанин фонда. Очаква се тези инструменти да ускорят усвояването на средствата по ОП „Конкурентоспособност“ и от тях да има истински ефект за бизнеса. С подобни инструменти ще има възможност за предоставяне на кредитиране на значително по-ниски лихви от пазарните нива, включително за стартиращи и иновативни компании, които трудно намират финансиране. Иновативните компании могат да ползват ресурс от 220 млн. лева за разработване и внедряване на иновации по различни схеми на ОП „Конкурентоспособност“. Един от основните проблеми, изтъкнати от мениджърите на иновативни компании, е липсата на средства за съфинансиране, които допълват безвъзмездната помощ. Затова по ОП „Конкурентоспособност“ бяха разработени съвместни схеми с финансови институции, като едновременно с отпускането на гранта се получава и кредитна част съфинансиране.

От тази седмица министерския съвет ще отпусне 5 млн. лева за Националния иновационен фонд за проекти в изпълнение. Макар и със символно значение, тези средства са знак за важността, която правителството отдава на иновациите, подчерта министърът. Националната цел на България е да достигне 1.5% от БВП инвестиции в иновации до 2020 г. Това означава, че вложенията в НИРД трябва ежегодно да нарастват с 15%. За бизнеса се предвиждат различни данъчни стимули, свързани с инвестиции в НИРД. Обсъждат се източници на държавното финансиране, като една от идеите е част от концесионните възнаграждения за подземни богатства да се използват за тази цел.

Facebook коментари