„Отглеждането“ на таланти е в основата на корпоративния успех

Задържането и развиването на таланти за ключови и мениджърски позиции е в основата
на корпоративния успех и стабилността на компанията. До този извод стигнаха лекторите
и участниците в традиционния есенен HR форум на "Кариери" и Българската асоциация за
управление и развитие на човешките ресурси - БАУРЧР.
На форума присъстваха повече от 300 мениджъри и специалисти по човешки ресурси и
международно признати експерти, които обмениха знания и опит за планирането и
управлението на приемствеността. Представени бяха корпоративни програми за развитие
на ключови служители, които доказаха, че инвестираното време и усилия в хората с голям
потенциал са напълно оправдани.
Според проучване на CIPD, представено на събитието, само 18% от компаниите в света
имат системи за планиране и управление на приемствеността и едва 37% от фирмите имат
програми за ранно развитие на талантите с висок потенциал. Тенденцията обаче е все
повече компании да се замислят над тази тема и да работят в тази посока, дори в условия
на криза.