Откриха първата инсталация в новия комплекс на нефтохима в Бургас

Днес бе открит първия технологичен обект от новия Комплекс за дълбочинна преработка на нефта в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД. Инсталацията „Газова сяра-4“ е на стойност 71 млн. щатски долара и представлява първата фаза от мащабния инвестиционен план на компанията, който е в размер на 1,5 млрд. долара. Проектът цели разширяване и модернизиране на производството на Нефтена компания Лукойл в България.

„Бих оценил мащабите на този комплекс като уникални – това е истински нов завод в завода, единствен по рода си не само в България, а и в цяла Югоизточна Европа“, каза министър Лукарски по време на официалното откриване на инсталацията. Той подчерта, че размерът на инвестицията я превръща в най-голямата частна такава в страната. Той приветства решението на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД да изведе от експлоатация старите производствени мощности, строени през 60-те години на миналия век, като подчерта, че замяната им с технологии за преработка от последно поколение ще допринесе не само за повишаване на качеството и ефективността на производството, но и ще приведе същото в съответствие с най-високите екологични стандарти в европейската нефтопреработвателна индустрия.

„Изграждането на новия завод на „Лукойл“ за преработка на нефт е от голямо значение за цялата ни икономика. Той създава по-добра икономическа перспектива и има положителен ефект за позиционирането ни като сериозен износител на външните пазари на горива“, допълни министър Лукарски като пожела успешно и предсрочно приключване на всички етапи от изграждането на комплекса.

Първият вицепрезидент на ОАО „Лукойл“ г-н Владимир Некрасов изрази благодарност на ръководството и на държавата за постоянната подкрепа и за създадения благоприятен инвестиционен климат в страната, благодарение на който „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се развива като съвременно предприятие. Той изрази също така благодарността си за съдействието, което рафинерията получава от местните власти. 

Facebook comments