fbpx Откриват българска търговска служба в Хошимин | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Откриват българска търговска служба в Хошимин

Откриват българска търговска служба в Хошимин

По инициатива на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), чрез осъществяване на публично-частно партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, ще бъде открита Служба по търговско-икономически въпроси (СТИВ) в най-големия град във Виетнам – Хошимин. Неин ръководител ще е Олег Маринов, досегашен съветник в посолството на Република България в столицата Ханой.
Той се срещна с председателя на АИКБ Васил Велев, за да обсъдят възможностите за активизиране на дейността на икономическата служба с цел по-ефективно съдействие на българските фирми, имащи интерес към виетнамския пазар, и интензифициране на стокообмена между двете държави. „С Виетнам имаме традиционно добри дипломатически взаимоотношения, на основата на които може да бъде стимулиран търговският ни износ. За 2012 г. той е бил на стойност едва 10 млн. евро, докато Словения, например, за миналата година е реализирала износ към азиатска страна за над 590 млн. евро“, посочи Васил Велев.

Откриването на СТИВ в Хошимин е в отговор на необходимостта от създаване на нови и от разширяване на съществуващите Служби по търговско-икономически въпроси към задграничните представителства на България. СТИВ са от ключово значение за създаването и поддържането на икономически връзки и за търсенето на нови пазари в чужбина, убедени са от Асоциацията.

Facebook коментари