fbpx Отлагат признаването на организации на работниците | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отлагат признаването на организации на работниците

Отлагането с година на процедурата за признаване на организациите на работниците и служителите и работодателите за представителни на национално равнище е правилно. Това се казва в становище на Българската стопанска камара по повод решението на на комисията по трудовоправни отношения към Националиня съвет за тристранно сътрудничество да удължи мандата на сега действащите представителни организации на работниците и служителите и работодателите с още 12 месеца.

Наложително е участниците в тристранния диалог първо да постигнат съгласие по основните принципи, на които да се базират промените, и едва след това да се пристъпи към обсъждане на конкретните критерии, изисквания и подготовка на нормативен текст за промени в Кодекса на труда, посочват още от БСК.

Основните цели на промените трябва да бъдат заздравяване и разширяване обхвата на социалния диалог на национално, секторно, регионално, местно ниво и на равнището на предприятията и разширяване обхвата и представителността на браншовото колективно трудово договаряне и засилване ролята на секторните (браншови) организации, твърдят от БСК.

Основните принципни позиции, които поддържа Българската стопанска камара, са промените да бъдат в съответствие с ратифицираните от страната ни конвенции на МОТ и практиката на ЕС. Държавата, като равностоен участник в системата за тристранно сътрудничество, трябва да представи преди началото на консултациите своите принципни позиции и аргументи, предлагат от БСК. Каквито и нормативни промени да се предприемат, трябва да се даде на засегнатите организации нужния срок, който да им позволи да се адаптират към новите изисквания.