fbpx Отварят мярката за млади фермери | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отварят мярката за млади фермери

Предстои да бъде отворен приемът на проекти по мярка 112 през тази година. Средствата за първото плащане по проектите, които се одобрят, ще бъдат от бюджетите на Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”.
На този етап сумата, която може да се осигури по мярката, е 20 млн. лева, като половината от нея, или 10 млн. лева, са от бюджета на МЗХ и ДФЗ и с нея може да се направят първите плащания по 400 проекта на млади фермери.
Второто плащане по одобрените проекти ще е в рамките на следващия програмен период, като могат да се осигурят и допълнителни резерви и да се финансират и допълнителни проекти. Той посочи още, че за да бъдат компенсирани тези фермери, чиито проекти не бъдат одобрени сега, ще им се даде възможност в самото начало на следващия програмен период, през май 2014 г., да кандидатстват отново. Тогава стартира мярката за млади фермери по новата програма и при първия прием на документи по мярката ще бъде коригирано изискването за най-много 14 месеца регистрация като фермер на 18 месеца, така че да се даде възможност и на фермери с по-отдавнашна регистрация да кандидатстват отново.