fbpx Отвори врати Академия за неформално обучение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отвори врати Академия за неформално обучение

Академия Юнити, която предлага неформално обучение по езици, изящно, приложно, театрално изкуство за деца и възрастни, официално отвори врати в София. Символиично Иво Паскалев, директор на Академията и Иванка Шалапатова от фондация “За Нашите Деца” развързаха изящната лента изрисувана специално за случая. Дейността на институцията е съсредоточена в четири основни направления - център за езиково обучение, център за изобразително и приложно изкуство, център за театрално изкуство и сценография и център за холистична грижа за здравето. Акцентът в обучението е хармоничното развитие на човек – първо като личност, след това интегрирането му в по-голяма група, а накрая и в обществото.

Академията развива и своя програма за социална отговорност, като една от основните й цели е образователните й програми да са достъпни и за деца в неравностойно положение. Съвместно с фондация „За Нашите Деца“ академията развива проекта „Талантът обича всяко дете“, който ще даде възможност на уязвими деца в затруднено положение да развиват езиковите си умения и да открият твореца в себе си. От 2013 г. академията отпуска стипендии за деца в неравностойно положение и от началото на февруари 2014 г. приема първите ученици, като за тях курсовете и материалите са безплатни. Освен с фондации и неправителствени организации, Академия Юнити си сътрудничи и с много училища и университети в София.

Всички обучения в академията са под формата на целогодишни курсове, което е важна предпоставка за постигане и устойчивост на резултатите, като новата сграда на академията позволява използването на съвременни технологии на обучение.

Център за Холистична грижа за здравето е едно от основните звена в дейността на Академията. Основни задачи са превенция, подобряване на общото здравословно състояние, изграждане на съзнателно отношение към собственото здраве, както и обучение на терапевти в най-съвременните холистични методики. Основните принципи, чрез които се реализират тези принципи са индивидуален подход, екипност, близка комуникация с пациентите, откриване основата на проблема като се вземат под внимание не само физиологичните проблеми, но и емоционалните и умствени нагласи на човек.

За целта на работата академията използва широк спектър от методи от източната и западна медицина, съчетани с последните достижения на науката и технологията. Сред тях са апаратура за изследване на всички системи - Квантов биорезонансен анализатор, апаратури за лазерна терапия, технологии за цветотерапия, широкоспектърни методи като Юмейхо терапия, Ароматерапия, Су-джок терапия, процедури за детоксикация на тялото, масажи.