fbpx Пасивни кандидати? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пасивни кандидати?

Пасивни кандидати?

Пасивен кандидат за работа – звучи странно като определение и съдържа противоречие в себе си. За да си „кандидат за работа”, се изисква активност – да заявиш желание и да направиш определени постъпки за кандидатстване. Как тогава би могъл да бъдеш „кандидат” и в същото време да останеш пасивен?!
Макар да звучи противоречиво, съчетанието „пасивни кандидати” доби популярност и се използва често от специалистите по подбор на персонал, а в последно време и от много мениджъри.

Кои са пасивните кандидати за работа?

Най-общо те могат да бъдат определени като хора, които не търсят активно нова работа, не кандидатстват по обяви и не ходят на интервюта с работодатели, но в същото време са отворени към нови предложения и възможности за професионална реализация.
Пасивните кандидати могат да бъдат разделени в две големи групи.

Първата група са тези, които не са напълно доволни от настоящата си работа (от финансовите или други условия, от екипа, ръководителя, от липсата на възможност за развитие и пр.), но и не правят нищо конкретно, за да сменят работата си.

Втората група са хора, които са сравнително удовлетворени от компанията, в която са в момента – харесват това, което правят, чувстват се оценени и поради това не търсят активно други възможности. Те обаче мислят за кариерата, която искат да изградят и поради това са готови да изслушат всяко по-атрактивно предложение за нова работа. Наред с това, някои от тях често правят публично достояние своя професионален опит като създават профили в социални платформи от типа на LinkedIn, Facebook и съответно предоставят възможност да бъде осъществен контакт с тях. Хората от втората група обикновено са специалисти, които заемат средни или високи позиции в организациите, на възраст между 30 и 45 години. Хора, които притежават висока експертност в областта, в която работят, имат ценни умения, опит и контакти. Характерно за повечето от тях е, че са с вътрешна мотивация за работа, интересът им се събужда от предизвикателни и мащабни проекти, чувстват се ангажирани с резултатите и случващото се в организацията.

Много работодатели желаят да имат служители с такъв профил в екипа си и поради това интересът към този тип пасивни кандидати все повече нараства. Настъпилата криза направи необходимостта от качествени кадри още по-голяма – хора, които да подпомогнат излизането на организациите от трудното положение. Въпреки големия брой специалисти на пазара на труда, фирмите продължават да изпитват затруднения с намирането на персонал и причината се крие в това, че претенциите и изискванията към кандидатите значително се завишиха. Напоследък все по-често се търсят готови обучени кадри, както и не просто нови попълнения, а хора с доказан професионализъм. И тъй като голяма част от тези хора рядко са активни в търсенето на работа, се налага работодателите (в повечето случаи посредством HR консултанти) да бъдат активната страна в привличането на добри специалисти. Къде да намерим добрите специалисти ще представим в следващ материал.

Следва продължение

www.h-vision.net