fbpx Патентно ведомство отбеляза световния ден на интелектуалната собственост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Патентно ведомство отбеляза световния ден на интелектуалната собственост

Патентното ведомство отбеляза Световния ден на интелектуалната собственост - 26 април. Събитието протече под мотото, обявено от Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ - „Иновациите – усъвършенстване на жизнения стандарт“.   Председателят  на ведомството д-р Петко Николов заяви, че е безспорна ролята на иновациите и изобретенията за повишаване качеството на живот и улесняване ежедневието и дейността на съвременните общества.

В годините на тотална световна глобализация, иновациите имат водеща роля за посрещане на глобалните предизвикателства като промяната на климата, здравеопазването, борбата с бедността в изостаналите региони и изхранването на нарастващия брой хора по целия свят. Това още повече засилва ролята на системата за закрила на интелектуалната собственост, която подкрепя творчеството и креативността с привличането на инвестиции и осигуряването на справедливи възнаграждения за творците и новаторите. Тя предоставя подкрепа за развитието на нови идеи и в същото време осигурява систематизирана и цялостна информация за човешкия напредък до момента, така че следващите поколения изобретатели и творци могат да стъпят на достиженията на предците си и да дадат свободна воля на творческите си мисли и  достижения. 

Дискусията, с която бе отбелязан Световния ден на интелектуалната собственост, бе на тема „Интелектуалната собственост – основа за икономическо, социално и културно развитие“.  Акцент  в нея бе поставен на ролята на развитието на законодателството в областта на закрилата на изобретенията и полезните модели след присъединяването на България към Европейската патентна конвенция за подобряването на иновационната среда у нас, актуални въпроси на закрилата на марките и авторското право.