fbpx Пет зелени проекта започват работа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пет зелени проекта започват работа

Пет неправителствени организации, които ще осъществят проектите си с безвъзмездно финансиране по ежегодната грантова програма на Мтел, подписаха своите договори. Общата стойност на сумата, с която зелените идеи ще бъдат реализирани до края на годината, е 50 000 лева.

Финансираните организации и техните проекти са:

1. Спасителен център „Зелени Балкани“- Стара Загора за техния проект „Пернати помощници в полето“;
2. Сдружение за устойчиви екологични решения „Агролинк“ с проекта „С деца в биоградината II”;
3. Българска фондация „Биоразнообразие“ с проект „Виж повече ЗА прилепите”;
4. Българско дружество за защита на птиците“, ще помогне за опазване популацията на морския орел;
5. „Фондация „Екообщност” за проект „Вековните дървета във вековния град 2.0”.

Опазване, поддържане и възстановяване на местообитания или популации на видове;
Насърчаване и популяризиране на практики за биологично земеделие;
Определяне и опазване на вековни дървета и гори.