Плащаме все по-малки суми с банкова карта

Плащаме все по-малки суми с банкова карта

Българите използват банковите си карти все по-често и за по-малки покупки в сравнение с 2015 г. Приблизително 85% от хората ги използват всяка седмица, в сравнение с 82% през 2015 г., а средната сума, заплащана с дебитна карта, е намаляла от 123 лв. през 2015 г. до 116 лв. през 2016 г. Повече от половината са по-склонни да плащат с карти суми над 25 лв. в сравнение с 60% през 2015 г. Тези данни показват желанието на потребителите да използват карти дори и за по-малки покупки в различни области на ежедневието си.

Българските картодържатели приемат положително безконтактните и мобилни технологии за разплащания. Последното проучване MasterIndex отчита значително увеличение – с 18% на годишна база – в броя на хората, които използват безконтактни плащания. 32% от анкетираните през 2016 г. заявяват, че използват безконтактни методи на плащане (в сравнение с 14% през 2015 г.), като техният дял е най-висок сред възрастовата група 25-34 г. (37%).

Отношението на българите към мобилните разплащания също е положително - приблизително 70% от картодържателите споделят, че биха искали да пазаруват и плащат чрез мобилно устройство, а едва 17% предпочитат традиционните методи на плащане. Хората в активна възраст са по-склонни да използват нови технологии за разплащания - 76% от анкетираните на възраст от 18 до 24 г. биха желали да извършват плащания чрез мобилни устройства, следвани от 67% от картодържателите на възраст 25-34 г. и 65% от хората между 35 и 44 г.

Според респондентите, мобилните плащания са най-подходящи за покритие на комунални разходи. Плащането на битови сметки е и най-често споменаваната причина за използване на мобилни плащания (45%), следвана от пазаруване за храна (21%) и на дрехи и обувки (21%).

За по-голямата част от потребителите на безконтактни плащания – около 92% – основното им предимство е скоростта на трансакцията, следват лесното използване (54%) и сигурният достъп (12%). Картодържателите използват този тип услуга предимно в супермаркетите – това е най-честият отговор за близо 90% от тях, следван от плащане на бензиностанции (43%), в магазини (38%) и таксита (12%).

Онлайн разплащанията в България също бележат ръст, 92% от анкетираните заявяват, че извършват онлайн плащания и пазаруват онлайн, което е увеличение в сравнение с 2015 г., когато 88% от картодържателите потвърждават, че извършват онлайн плащания (при едва 57% през 2014 г.). Честотата им също се е увеличила – над 8% повече хора пазаруват онлайн поне веднъж месечно в сравнение с 2015 г.

Финансовите параметри като лихви и такси са основния фактор, който влияе върху избора на хората на карта (44%), следван от добрата репутация на банката (39%). Лихвените проценти и таксите тази година имат по-голяма тежест при избора на карта в сравнение с 2015 г. Независимо от типа карта която притежават, хората в активна възраст (25-44 г.) са по-информирани за финансовите параметри, в сравнение с останалите анкетирани.

Когато става въпрос за навиците при пазаруване, банковите карти се използват главно за закупуване на храна и за онлайн покупки. Притежателите на дебитни карти посочват на първо място в отговорите си закупуването на хранителни продукти (47%), следвано от онлайн пазаруването (42%), докато сред притежателите на кредитните карти преобладава онлайн пазаруването (42%), следвано от покупките на храна (40%) и дрехи (28%). Според проучването, държавната администрация и общинските институции продължават да са местата с най-високо търсене на ПОС-устройства (23%), следвани от куриерските услуги – за заплащане в момента на доставката (20%).

 

 

Facebook коментари