Плащане с карта или кеш?

Независимо дали онлайн или във физически магазин, за подаръци или забавни преживявания по време на коледния период, потребителите в Европа изоставят разплащанията в брой, като избират скоростта и удобството на безконтактните карти и новите методи за плащане.

С над 165 млн. издадени безконтактни карти и 3,4 млн. безконтактни POS терминали в Европа, използването на технологията е нараснала от 36% през 2015 г. до 52% през 2016 г., показват резултатите от проучване на Visa. Тази тенденция не се наблюдава само при младите, по-технически грамотни потребители – употребата на безконтактната технология се е увеличила във всички възрастови групи, като най-голямото увеличение се наблюдава при потребителите на възраст 55-64 години или ръст от 64% спрямо 2015 г.

Нещо повече, увеличението в употребата на безконтактни карти оказва осезаемо въздействие върху останалите начини на разплащане. В цяла Европа, потребителите, които използват безконтактни карти, са по-отворени към използването на мобилно устройство като начин на разплащане в магазин (52% от притежателите на безконтактна карта към 32% от притежателите на обикновена карта), чрез приложение на търговеца (49% към 31% ) или за разплащане в ресторант (50% към 30%). Въпреки, че потребителите ценят предимствата на безконтактните разплащания, потребителите също започват да разпознават и ползите от другите нови методи за плащане. През 2016 г., 44% от анкетираните използват мобилни приложения за разплащания, в сравнение с 38% през миналата година. Почти половината от тях (46%) са съгласни, че възможността да платят с мобилно устройство при търговеца е улеснило в пъти тяхното пазаруване. Допълнителните удобства на новите методи за разплащане са двигател и на ръст при употребата на дигитални портфейли. Европейските потребители изразяват интерес да използват услугата при покупки лице в лице (37%), чрез приложения (51%), както и онлайн (56%). Основните ползи на безконтактните и мобилни разплащания за потребителите в Европа са по-голямото удобство (61%) и възможността да се плати по всяко време, независимо от мястото (59%).

Проучването на Visa също така разкрива, че потребителите използват комбинация от онлайн и физически канали, когато правят своите покупки, особено за по-скъпи продукти. Седем от всеки десет европейски потребители са showroomers – хора, които гледат желания продукт в магазина преди да го купят онлайн, а почти толкова (66%) са webroomers – потребители, които търсят най-добрата цена онлайн, преди закупуването на стоката във физическия магазин на търговеца. Въпреки нарастването на онлайн продажбите около Коледа, 60% от потребителите все още ценят прекия контакт лице в лице с персонала на магазина и възможността да видят стоката на живо.

Ръстът в употребата на безконтактни карти от европейските потребители постепенно превръща в норма използването на дигитални и мобилни портфейли и други дигитални разплащания. Тази Коледа ще наблюдаваме множество различни методи, по които европейските граждани, в това число и българите, ще заплатят за подаръците под елхата, празнични напитки с приятели, и дори празничната трапеза около коледните празници. Успехът на търговските вериги и търговци тази Коледа ще зависи от способността им да предостави на потребителите достъп до начина на разплащане, който те предпочитат най-много.

От януари 2016 г. всички терминали, които българските банки инсталират, са вече задължително безконтактни. В България миграцията на инфраструктурата към безконтактни терминали протече успешно и през юли 2016 г. тя съставляваха 43% от общия брой POS терминали. Секторите, в които безконтактните разплащания и новите методи за разплащане в България навлизат най-бързо, са търговията с хранителни стоки, телекомуникационните услуги, продажбата на горива, веригите за бързо хранене, фармацевтичните услуги и забавленията.  

Facebook comments