Плащанията към държавата без комисионни

В държавните институции трябва да бъдат разкрити каси, на които гражданите да плащат задълженията си към бюджета в брой. За това настоява Асоциация „Активни потребители” в писмо до министрите на вътрешните работи, на финансите, на правосъдието и до Висшия съдебен съвет. В момента тези задължения се плащат основно чрез банкови преводи, което товари гражданите с комисионни за превод. Понякога таксата за превод на банката, избрана да обслужва съответната институция, е равна или надхвърля размера на задължението. Например, за получаване на копие от съдебно решение в съдилищата се заплаща държавна такса от 10 стотинки на страница и 3 до 5 лева такса за обслужващата банка при внасянето на сумата по сметката на съда.
Според разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона за държавните такси същите се заплащат с държавна таксова марка или в брой. Законът дори не предвижда плащане чрез банков превод. А каква е практиката – държавните институции и съдилищата масово отказват да признаят или не информират гражданите, че може да платят държавната такса с таксови марки. Плащането в брой изобщо не е възможно, защото съществувалите по-рано каси са закрити. Във всяко учреждение (или около него) се е настанил банков клон, който не пропуска да се възползва от монополното си положение.
Държавни таксови марки се продават навсякъде в пощите (с номинал 0,10, 0,20, 0,50, 1,20 и 5 лева), но малко хора знаят, че това също е вариант да си платят задължението. Когато отидат в дадена институция, никой не им препоръчва да платят с таксова марка. Много от ведомствата дори не са запознати с тази възможност.
Обслужващите банки са поставени в монополно положение и имат необосновано високи такси за превод.