fbpx По-голям ръст на БВП през второто тримесечие | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-голям ръст на БВП през второто тримесечие

Анализаторите на Райфайзенбанк отчитат, че според експресните оценки на НСИ през второто тримесечие на 2015 г. БВП в реално изражение се увеличи с 2.2% на годишна база, при ръст от 2.0% през първото тримесечие на годината. Kрайното потребление нарасна с 2.1% на годишна база, докато брутното образуване на основен капитал се увеличи по-слабо – с 1.4%. Нетният експорт беше отрицателен (-1.2% от БВП), въпреки че поради слабото евро за периода се сви в сравнение с първото тримесечие на годината, когато нетният експорт беше -5.8% от БВП.

Коефициентът на заетост нарасна с 0.8 пр.п. на годишна база през второто тримесечие на 2015 г. и достигна 48.7%. От своя страна коефициентът на безработица намаля с 1.5 пр.п. за периода до 9.9%. „Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП през тримесечието и се очаква те да продължат плавно да се подобряват“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

От страна на предлагането, през второто тримесечие продукцията на индустрията нарасна с 2.7% на годишна база. За разлика от индустрията, строителството се сви с 6.7% на годишна база за периода, за второ поредно тримесечие.

Към юни 2015 г. бюджетното салдо отново беше положително (890.0 млн. лв.) - за пети път от януари насам. „Причина за това бяха ускореният ръстът при приходите - с 15.1% на годишна база и далеч по-слабото нарастване на разходите - с 2.1% спрямо юни миналата година. Ръстът на приходите се дължеше главно на повишени приходи от ДДС – с 459.8 млн. лв. на годишна база, поради повишено потребление и подобрена събираемост, както и от акцизи – със 171.9 млн. лв.“, обяснява Калчев