fbpx По-голямо потребление през първото полугодие на 2012 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-голямо потребление през първото полугодие на 2012 г.

По-добрите от очакваните данни за брутния вътрешен продукт за първите две тримесечия на 2012 г. отчита икономически анализ на Райфайзенбанк България. Основният двигател на възстановяването на икономиката е вътрешното търсене, като потреблението през първото полугодие се е увеличило в реално изражение с 3.2% на годишна база, а инвестициите – с 9.8%.
Така икономистите на банката ревизират прогнозата си за растеж на брутния вътрешен продукт за 2012 г. от 1.0% на 1.5%. Очакванията и през втората половина на годината са тази динамика да продължи, макар и с по-ниски темпове, като за цялата година предвиждания растеж на потреблението и с около 3.5%, а на инвестициите – с 5.8%”.

а 2013 г. обаче прогнозата на Райфайзенбанк за икономическия растеж е намалена, като промяната отразява два фактора - по-високият растеж през 2012 г. като базов ефект от една страна, а от друга - продължаващата несигурност в Еврозоната, вследствие на липсата на устойчиво решение на проблема с държавните дългове.

В анализа се отбелязава, че през август инфлацията се нормализира след сравнително рязкото повишаване на ценовото равнище през юли, а безработицата спада минимално единствено под влияние на сезонните ефекти, без да се вижда реално отражение на икономическия растеж на пазара на труда. Отчетено е и по-доброто от прогнозираното изпълнение на държавния бюджет.