fbpx По-гъвкавите условия на работа дават по-добри резултати | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-гъвкавите условия на работа дават по-добри резултати

63% от българските фирми съобщават, че производителността им се е повишила в резултат от по-гъвкавите начини на работа, а 47% свързват увеличените приходи пряко с гъвкавата организация на работа, според новото проучване на Регус, глобалният доставчик на офис решения. В проучването са взели участие над 16 000 висши бизнес мениджъри в цял свят и се счита, че за първи път с доказателствен материал от независимо проучване се потвърждава причинно-следствената връзка между гъвкавите начини на работа (време и/или място на работа) и подобрената продуктивност/генериране на приходи.

Респондентите също така твърдят, че се чувстват по-мотивирани и с повече енергия благодарение на гъвкавата организация на работата (51%), като с това може би показват как биха могли да станат по-продуктивни и да генерират повече приходи. Гъвкавата организация на работа, с която се подобрява мотивацията и здравето на служителите, изпълнява важната роля на инструмент за задържане на таланти също, като осигурява на бизнеса ценни начини за възнаграждаване и привличане на ресурси.

Други интересни резултати от проучването показват, че:
• 67% от респондентите декларират, че работят в движение повече, отколкото преди.
• 44% от респондентите заявяват, че служителите в тяхната компания се чувстват в по-добро здравословно състояние в резултат на гъвкавите начини на работа.
• 90% от респондентите очакват рязко увеличение на броя на хората, които ще се ориентират към работа на непълно работно време в даден момент от тяхното кариерно развитие.
• В глобален план малките предприятия приемат гъвкавата организация на работата с повече готовност от големите бизнес организации, като 80% от служителите казват, че в тяхната компания се работи по-гъвкаво, отколкото преди, в сравнение с 68% от работещите в големи предприятия.