fbpx По-леки условия за кандидатстване по ОП "Рибарство" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-леки условия за кандидатстване по ОП "Рибарство"

По-леки условия за кандидатстване по ОП "Рибарство"

Стартирани са мерки за по-бързо усвояване на схема “de minimis” и средствата от ОП “Рибарство”, заяви зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова на среща с представители на Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ ФИШ” в МЗХ. Зам.- министър Маринова изтъкна готовността за партниране с браншовите организации, за да се постигне устойчиво развитие на сектора. Тя пое ангажимент да бъде облекчена административната тежест чрез промени в нормативните актове. „По-този начин бранша ще бъде освободен от редица утежняващи процедури“, каза зам.- министър Маринова.

Представителите на Асоциацията изразиха своите притеснения относно успешността на ОП „Рибарство“, поради забавянето на работата по програмата и усвояемостта на средствата. Зам.министър Маринова потвърди изоставането и подчерта, че приоритет в нейната работа е изработването на новите мерки съвместно с бизнеса. „Ще бъдете привлечени като страна, за да постигнем максимални резултати“, каза Маринова. Тя уточни, че се създават малки работни групи, които да разработят конкретни предложения за новия програмен период 2014-2020 г.
По време на срещата бяха обсъдени възможностите за кандидатстване на членовете на „БГ ФИШ” по мярка 2.6 "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от ОП “Рибарство”. Дискутирани бяха и проблемите в усвояването на квотата за улов на цаца и други текущи за бранша въпроси.