fbpx По-нисък индекс на цени на производител спрямо май | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-нисък индекс на цени на производител спрямо май

Според данни от НСИ, индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май е с 0,2% под равнището от предния месец. Намаление на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 1,7%, и в преработващата промишленост - с 0,3%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение - с 0,4%

В преработващата промишленост по-значително намаление на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 2,1%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 1,4%, и при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 1,0%, а увеличение е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 2,9%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1,8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през май 2011 г. нараства с 10,0% в сравнение със същия месец на 2010 г. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 4,6%, в преработващата промишленост - с 10,1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11,4%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо май 2010 г. е отчетено при: производството на хранителни продукти - със 17,7%; производството на химични продукти - с 11,1%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10,4%. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 10,1%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 2,0%.

Общият индекс на цените на производител през май 2011 г. намалява с 1,3% спрямо предходния месец. Общият индекс на цените на производител през май 2011 г. се увеличава с 9,2% в сравнение със същия месец на 2010 г.