По-висока продуктивност чрез театрални техники в бизнеса

Театър в бизнеса. Модна приумица ли е това в болния от непрекъснати промени, преструктуриране, сливания и придобивания бизнес? Заболяването “консултатит” се свързва с реинженеринг на бизнес процеси, което често води компаниите до стремителен полет надолу. Защото хората в организациите не се чувстват свързани с компанията, в която работят. На този фон редица фирми започват да осъзнават силата на театралните техники, които енергизират и изпълват с истински ентусиазъм хората.

Facebook comments