fbpx Почти половината компании у нас са фамилни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Почти половината компании у нас са фамилни

Над 42% от компаниите в България са фамилни, сочи експериментално проучване на Националния статистически институт (НСИ) за семейния бизнес в страната ни през 2010 година, поръчано от Асоциацията на фамилния бизнес. Над 156 000 от общо 370 000 икономически активни фирми, представили годишен отчет за дейността в НСИ, са отговорили, че са семейна собственост.

Търговията и услугите са сферите, в които функционират най-голям брой фамилни компании. Над 43% от семейните фирми в България са в сектора на търговията. С тази дейност са заети и 34% от заетите във фамилни компании. В сектора на услугите пък работят над 37% от фирмите, докато заетите в тях представляват над 28% от всички работещи в семейни дружества. В сферата на промишлеността работят 9% от фамилните фирми, но в тях са ангажирани почти една четвърт от работещите във фамилния бизнес.

Оборотът на фамилните компании представлява около 20% от този на всички функциониращи в страната фирми. Над 17% от произведената в България продукция е в резултат от дейността на семейните компании. Този вид фирми осигуряват и 28.3% от работните места в частния сектор в страната. Брутните инвестиции в дълготрайни материални активи на фамилните фирми пък представляват 16% от всички инвестиции в страната.