fbpx Подкрепа за финансово обучение на лица с ниски доходи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подкрепа за финансово обучение на лица с ниски доходи

Между януари и юни 2012 г. ПРОЕКТЪТ „ФИНАНСОВО ОБРАЗОВАНИЕ” ще обедини микрофинансови експерти в България с една обща цел: Финансово обучение на съществуващите и потенциални техни клиенти
Подкрепен от Фондация „Сити”, проектът „Финансово образование” има за цел да укрепи финансовото състояние на домакинствата с ниски доходи, така че те да могат да управляват своите ресурси и да подобрят живота си чрез вземане на интелигентни решения, свързани с техните финансови задължения.

Проектът ще обхване 25 местни специалисти в сферата на микрофинансиране, които ще получат знания и опит в предоставянето на висококачествено финансово обучение за хора с ниски доходи, както в градските, така и в селските райони. Семинарът за експертите ще се проведе в периода 9 -13 януари 2012 г. в хотел „Гроди - Старозагорски минерални бани.

След успешно завършване на семинара, чрез организиране на обучения и консултантски сесии, участниците ще подпомогнат повече от 300 лица и домакинства да подобрят своята основна финансова практика, като се научат как да създават и използват погасителния си календар, да предвиждат капацитета на собствените си спестявания, да планират и да използвят свой вътрешен фонд за спешни случаи.