fbpx Подкрепиха данъчно-осигурителния кодекс | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подкрепиха данъчно-осигурителния кодекс

Представителите на Комисията по осигурителни отношения и Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество подкрепиха подготвения от Министерството на финансите Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В него са залегнали промени с цел усъвършенстване на единната сметка и въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури. Тя допълни, че проектът предстои да се разгледа и на заседание на Тристранния съвет.
Страните от тристранния диалог се обединиха около предложението да се проведе заседание на тристранката за обсъждане на функционалността на единната данъчно-осигурителна сметка и ефектите от въвеждането й. Отново беше изразена принципната позицията на синдикалните организации, че е неприемливо осигурителните вноски да погасяват данъчни задължения.