fbpx Подобрен бизнес климат с 2,7 през февруари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подобрен бизнес климат с 2,7 през февруари

Бизнес климата през февруари се е подобрил с 2,7 пункта спрямо януари, съобщават от Националният статистически институт (НСИ). В промишлеността нарастването е с 4,1 пункта спрямо декември, в строителството расте с 5,1 пункта, в сектора на услугите с 1,2 пункта. Спад е отчетен в търговията на дребно с 1,1 пункта.
Отчита се повишен оптимизъм на мениджърите за очакваното бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца и по-благоприятни неутрални мнения по отношение на оценката за настоящата бизнес ситуация. Все още производствената активност се оценява като намалена, а осигуреността на производството с поръчки се задържа на нивото си от последните месеци. Подобряват се и мненията за настоящото и очакваното търсене на услуги. Мениджърите отчитат намаление на продажбите на дребно през последните месеци, но последната анкета регистрира и известно възстановяване на положителните очаквания за продажбите през следващите три месеца.