fbpx Подписаха договори по ОПРР с Агенцията по заетостта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подписаха договори по ОПРР с Агенцията по заетостта

Подписаха договори по ОПРР с Агенцията по заетостта

Два договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 709 228.43 лв. бяха подписани днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата се предоставят за подобряване и модернизиране инфраструктурата на 4 дирекции „Бюро по труда” на Агенция по заетостта. Те се намират в градовете Нова Загора, Плевен, Перник и Самоков.

Предвидено е извършване на одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите. Ще бъдат инсталирани съоръжения, основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници. Достъпът за хора с увреждания ще бъде подобрен.

В резултат от изпълнението на проекта, от подобрената инфраструктура на Дирекциите «Бюро по труда» ще могат да се възползват 107 426 души, в това число 3572 лица с увреждания и 18 950 представители на малцинствени групи.

Одобрените проекти са по схема ВG161PO001/1.1-04/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Те се финансират изцяло от Европейския фонд за регионално развитие.