Подписват договори по схема "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Регионалното министерство подписа 40 договора с общини от градските агломерационни ареали, които ще се реализират в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на стойност 19.5 млн.лв., от които 16.6 млн.лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие. Освен финансираните 40 проектни предложения, има класирани още 15 резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не достига финансиране – (в размер на 7,6 млн.лв.).

В рамките на схемата се подпомагат дейности свързани с организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.

Финансираните общини са разделени на 2 компонента. В първия попадат Столичната община, Варна,Русе и Бургас. Във втория влизат Аврен, Балчик, Ботевград, Велико Търново, Велинград, Видин, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич-град, Долна Митрополия, Казанлък, Карлово, Куклен, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лясковец, Марица, Пазарджик, Перник, Пещера, Поморие, Провадия, Разград, Севлиево, Силистра, Смолян, Созопол, Стамболийски, Троян, Тунджа, Харманли, Шумен, Ямбол

Чрез изпълнение на дейностите по договорите се цели преодоляване на негативния образ на населените места с помощта на изкуството, т.е. символна трансформация на мястото, преобразяване. Чрез схемата се очаква още увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място. ще бъдат включени социални маргинални групи в художествени проекти, т.е. постигна се ефект на социална интеграция чрез изкуство и използване на открито градско пространство (улица) за сцена. Целта е още да се допълни по подходящ начин на изпълнени дейности по свързана инфраструктура, финансирани от ОПРР – читалища, паркове, площади и др.елементи на градската среда