fbpx Покривни градини | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Покривни градини


Голяма част от жилищните, административните и промишлените сгради в нашите градове са с плоски покриви. Подземните паркинги и гаражи също. Най-сериозен проблем при тях е хидроизолацията. Общите изисквания към нея са да бъде водонепропусклива и водоустойчива, да притежава значителна механична якост и да понася известни температурни деформации. За тази цел се използват: воалит, конобит, гумизол, рубероид, пластирол или новите материали на основата на полиестерите. Особено ефективна е Vandex - система за хидроизолация, саниране, защита на бетон и други строителни материали. Хидроизолационният ефект се базира на покритие, което изгражда водонепропусклив повърхностен слой и водонепропусклив екран в дълбочина на бетона минимум 150 мм.
Проникването на вода вече е невъзможно, като в същото време бетонът може да диша. Същата система осигурява и прекъсване на пълзяща влага по тухлени и бетонни зидове, изгражда се кристализационен капилярно-активен хоризонтален водонепропусклив екран в самата стена, непозволяващ пълзенето на влага под него.


Изборът на материал, оразмеряването и начинът на полагане може да бъде направен само от специалист.
Ремонтът на плоския покрив може да съчетаете с изграждането на т.нар. "покривна градина". Освен че създава чудесни условия за почивка и игра на децата, тя обогатява архитектурния облик на сградата и регулира до известна степен екологичното равновесие в градовете.
Достойнствата и са оценени още в древността чрез най-силните по своето конструктивно решение и най-великолепни по своето оформяне Висящи градини на Семирамида - едно от Седемте чудеса на света.
При строежа на покривна градина трябва да се има предвид следното:
При конструктивното им решение се оразмеряват за допълнително натоварване. При най-тънки пластове на вегетативните площи натоварването се изчислява на допълнителни 130-150 кг/м2.
Трябва да се предвиди редовен вход (нормална стълба и др.).
Не е желателно да има комини, отдушници, вентилационни тръби. Ако съществуват, трябва да се намери начин за правилното им функциониране и декоративно оформяне - вертикално озеленяване и др.
Задължително е покривното пространство да се огради с парапет на съответната
височина.
Осигуряване на бързо водоотвеждане чрез необходимите наклони и система от водосточни тръби, улуци, водоприемници, барбакани и аварийни преливници. За предпазване на тръбите от запушване да се предвидят сводести улавящи мрежи, а от замръзване да се търсят решения чрез загряване с термостат, обвиване с ел. спирала или други.
Съобразяване на топлоизолацията с допълнителното натоварване. Материалите да са достатъчно издръжливи на смачкване (например коркови плочи, твърд пенопласт, фибран, пеностъкло и др.).
Хидроизолацията да бъде покрита със защитен слой за предпазване от слънчева радиация и механични въздействия (например каучукови, полиуретанови и еластични мазани изолации FILGUM и др.).
Хранителният почвен субстант се насипва в зависимост от това какво ще засаждаме. Затревяването изисква слой от 5 до 7 см, ниските цветя 15-17 см, храстите 20 см подложен почвен пласт и 40 см хумус или торф. За малки дървета по периферията се предвиждат гнезда с дълбочина около 1,50 м.
Избират се растителни видове с плитка коренова система, ниска надземна маса и целогодишно декоративно въздействие, невзискателни към влажността и хранителността на почвата.
Обзавеждането на покривната градина е в хармония с цялата сграда. Материалите са същите като тези, използвани при строителството на сградата. За настилките най-удобни са отделни елементи, плочи, дървени скари. Пейки, маси, чадъри, детски пясъчник,
малките водни площи са най-употребяваните съоръжения.
Осигурява се дренирането на покривното пространство чрез дренажен пласт от
8 до 10 см и при по-големи площи до 30 см.
Оросяването става с полуавтоматични оросителни системи с постоянно или непостоянно водно ниво.
При малки постройки като гаражи може да се използва изкуствена трева. Маса, столове, чадър от леки материали. Няколко сандъчета и вази с цветя ще са ви достатъчни, за да почувствате лятото във вашия дом.

За консултации:
арх. Лили Личева - 02/847 22 01