fbpx Половината служители доработват в къщи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Половината служители доработват в къщи

Над 40% от служителите в България работят много повече от осем часа на ден и почти 50% редовно си вземат работа за довършване вечер в къщи, според най-новото глобално проучване на Регус. Тенденцията за увеличаване на натиска за удължаване на работните часове през последните години е разбираема, като се има предвид бавното икономическо възстановяване в развитите икономики и обратно, много бързия растеж в развиващите се икономики. Основните резултати включват:

• 33% от българските служители и 38% от служителите в глобален мащаб обикновено работят между 9 до 11 часа всеки ден;
• 11% от служителите в България и 10% от служителите в глобален мащаб редовно работят повече от 11 часа дневно;
• В България 48% от служителите си вземат задачи за довършване в къщи в края на деня повече от три пъти седмично, в сравнение с 43% от служителите в глобален мащаб;
• За дистанционните служители в глобален мащаб е по-вероятно да работят по 11 часа дневно (14%), отколкото за служителите в постоянен офис (6%), и да вземат задачи за довършване в къщи (59%), отколкото за служителите в постоянен офис (26%);
• В глобален мащаб, само 5% от жените работят 60 часа седмично, за разлика от мъжете, които са повече от два пъти (12%). За жените е също така по-малко вероятно (32%) да вземат работа за довършване в къщи повече от три пъти седмично, за разлика от мъжете (48%);
• За служителите в по-малки фирми в глобален мащаб е по-вероятно да си вземат работа за в къщи (48%) повече от три пъти седмично, за разлика от тези, които работят в по-големи компании (29%).

По-малко вероятно е жените да работят по-дълго, защото те често са наемани на непълно работно време. За сметка на това служителите в по-малки фирми удължават работните си часове, в сравнение със служителите в по-големи компании. За служителите в малки предприятия може би е по-вероятно да осъзнават, че приносът на отделния служител към успеха на даден проект е по-съществен.