fbpx Положителни перспективи пред пазара на бизнес имоти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Положителни перспективи пред пазара на бизнес имоти

Резултатите на пазарите на бизнес имоти в региона на Централна и Източна Европа показват цялостно подобрение през третото тримесечие на 2014 г. в сравнение с предходните периоди според допитване на Кралския институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS). Очакванията за търсенето от страна на наемателите са положителни в България, Чехия и Унгария и умерено негативни (по-скоро на неутрална територия) в Румъния.

Картината за наемните нива е по-неясна, както по отношение на страните, така и при разграничението между първокласни и второстепенни имоти. Към момента, нагласите сред инвеститорите са сходни във всички страни от региона.

По-силен икономически растеж в повечето страни

Икономиката на Унгария и Чехия вече отбеляза силни стойности на растеж и икономическо възстановяване. В България се очаква засилване на растежа през остатъка от 2014 г. и през цялата 2015. Все пак растежът в Унгария вероятно ще се забави поради по-слабото външно търсене, както и в Румъния, която показа значително бавен ръст през второто тримесечие и остава инертна. След рекордно ниски темпове на инфлация в региона през 2015 се очаква леко повишаване на потребителските цени.

Унгария с най-силен наемен пазар

Балансът на нагласите за предстоящото търсене на имоти от наематели е положителен в България, Чехия и Унгария и с отрицателна, но близка до неутралната стойност в Румъния.

Увереността в бъдещото търсене се подобрява най-съществено в Унгария в отражение на по-стабилната икономическа среда.

За трето поредно тримесечие България отчете ръст, въпреки че напредъкът до момента остава сравнително скромен.

Чехия излезе на положителни нива след спад в предходното тримесечие. В Румъния движението е в обратна посока, след като увереността по отношение на търсенето се понижи за второ поредно тримесечие.

Нивата на реализираното търсене от наематели отчетоха ръст във всички четири страни, като с по-силни темпове се отличиха България и Унгария.

Известно намаление на свободните площи в Унгария стана причина за обрат при наемите. В Чехия напротив, предлагането продължава да изпреварва търсенето, което отчасти обяснява и тенденцията за по-песимистични перспективи за наемите. Свободните наличности от бизнес площи нараснаха и в Румъния.

В България в краткосрочен план очакванията за наемите остават положителни, но в дългосрочен се виждат значителни различия между стойностите за първокласни площи и за имоти с по-ниско качество.

В Чехия краткосрочните очаквания за наемите са отрицателни за офис сектора, но сочат лек растеж в търговския и индустриалния. В дългосочен план очакванията са за спад.

През следващите 12 месеца на пазара на първокласни площи в Унгария и Румъния очакванията са за ръст с около 2-2.5 %, докато стойностите за второстепенни имоти се предвижда да се задържат в същия период в Унгария и да намалеят в Румъния.

Подобрен инвестиционен климат в региона

Към момента нагласите за инвеститорското търсене са сходни и положителни за всички страни в региона. България отчете нов ръст на запитванията от страна на инвеститори, а условията за кредитиране леко се се подобриха. През последните три месеца Унгария регистрира ръст на инвестиционна активност в резултат по-добрите възможности за финансиране. Запитванията нарастват с най-силен темп от почти десетилетие насам.

Чехия също се възползва от по-благоприятния инвестиционен климат. Апетитът на чуждестранните купувачи поддържа атмосферата относително оптимистична във всички сектори.

Картината изглежда по-неблагоприятна в Румъния, но и там има съществено подобрение на условията за финансиране.

По отношение на стойностита на активите, най-силен ръст се очаква в Унгария (2,5%) , докато България и Румъния очакванията са за леко по-слаб растеж (2-2.5 %) на годишна база. В Чехия се очаква лек спад (по-малко от 1%).

Цените за първокласни активи от всички видове имоти се очаква да се увеличат с около 4% в България и Унгария и с 3% в Румъния за следващите 12 месеца, докато стойностите на второстепенните имоти ще останат в общи линии без промяна във всяка от страните, според проучването.