fbpx Положителни сигнали за икономиката, но е рано за оптимизъм | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Положителни сигнали за икономиката, но е рано за оптимизъм

Според икономическия обзор за август на Райфайзенбанк (България) има положителни сигнали от реалния сектор за развитието на икономиката, но е рано за оптимизъм. Според анализаторите, индустрията е близо до повратна точка в посока положителен растеж. За пръв път от началото на кризата беше отчетен подем не само в индустриалните продажби за износ, но и на вътрешния пазар. През второто тримесечие на 2010 г. спадът на БВП се забави до 1.5% на годишна база. Частните инвестиции нараснаха, растежът на износа се ускори. Все още обаче потреблението спада, което възпрепятства възстановяването на сектора на услугите. Безработицата остава висока, като през второто тримесечие е намаля до 10%, но все още е рано за оптимизъм на пазара на труда. Средногодишната инфлация премина най-ниската си стойност от 0.9% през юни. Тя остана ниска и през юли (1%), но се очаква да се ускори до края на годината. Спадът в БВП от началото на годината и променената структура на икономиката доведоха до значителен спад в бюджетните приходи.

Дефицитът за януари-юни достигна 2,2% от БВП. През юли Законът за държавния бюджет за 2010 г. беше ревизиран в посока дефицит от 4.8%. Дисбалансите във външния сектор претърпяват корекция, която намалява външната уязвимост на страната. Дефицитът по текущата сметка за януари-юни продължи да спада и достигна 1.8% от БВП, а през юни търговският баланс спадна наполовина. Брутният външен дълг намаля с 610.7 млн. евро в сравнение с декември 2009 г. През август Fitch Ratings и Moody’s потвърдиха кредитния рейтинг на страната.

Според Главния икономист на банката Калоян Ганев е възможно благоприятното развитие да продължи и през втората половина на годината, но следва да се има предвид, че все още са налице известни рискове, свързани с развитието както на външната среда, така и на вътрешното търсене. Потреблението на домакинствата остава твърде ниско, като възстановяването му вероятно ще се случи едва през следващата година. Приходната част на бюджета също изостава спрямо резултатите от миналата година. За раздвижване на пазара на труда е все още рано да се говори, тъй като и при текущата заетост фирмите работят под пълния си капацитет. Външната среда остава несигурна, като все още няма гаранции за устойчив растеж на световната и европейската икономики. От друга страна, смята Ганев, корекциите на неравновесията са свързани и с твърде ограничен приток на преки чуждестранни инвестиции, а изходящите финансови потоци могат да доведат до спад на валутния резерв.

“Положителните сигнали се отразяват и върху банковата система. Вече е налице повишен апетит за кредитиране от страна на някои от най-големите банки”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.