fbpx Помощ за вносителите на земеделски продукти от САЩ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Помощ за вносителите на земеделски продукти от САЩ

Български вносители на земеделски продукти от САЩ ще бъдат подпомогнати от Българска банка за развитие по Програмата за гарантиране на експортни кредити (GSM-102) на Корпорацията за кредитиране на стоки към Департамента по земеделие на САЩ.
Целта е да се улеснят сделките им с американски компании. Програмата предвижда предоставяне на рефинансиране на ББР от американски банки-партньори за срок до 2 години с лимит на гарантираните плащания по предоставеното рефинансиране от 20 млн. долара. Механизмът на плащане е чрез откриване на акредитив по експортната сделка.
Подкрепата се прилага в търговията със сурова и преработена земеделска продукция, както и хранителни продукти с висока добавена стойност.