fbpx Помощи за стопанства на пострадалите от наводнението в с.Бисер | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Помощи за стопанства на пострадалите от наводнението в с.Бисер

Заповеди за одобрените проекти за подпомагане на пострадалите от наводнението през февруари дребни стопани от общините Харманли и Любимец връчиха днес Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов.

Проектите са за отглеждане на зеленчуци, орехи и животни, заяви министър Найденов. Подготвени са 12 проекта по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. За десет от тези проекта вече е издадена заповед за одобрение от Държавен фонд „Земеделие“, а за другите два, тя е в процес на издаване. Помощта по мярка 141 е до 7 500 евро и се изплаща ежегодно по 1 500 евро. Одобрените полупазарни стопанства след успешното приключване на проекти ще станат пазарни и ще могат да се издържат от земеделската си дейност, както и да осигурят допълнителни работни места в района като наемат временно или за постоянно работници.

Националната служба за съвети в земеделието има готовност да изготви на вече одобрените стопанства и проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР. Чрез тези проекти те ще могат да закупят техника за обработка на почвата, да засадят нови овощни насаждения и да модернизират селскостопанските си постройки. Средната стойност на планираните проекти е около 10 000 лв. - 20 000 лв.