Последни плащания по кампания 2010 от фонд "Земеделие"

Последните 20 000 бенефициенти ще получат субсидиите си за кампания 2010 г. преди края на април, съобщават от Държавен фонд “Земеделие”. В момента се обработва информацията за извършените проверки за допустимите площи за миналата година. В рамките на тези плащания ще бъдат коригирани и някои неточностите при плащанията, извършени за финансовата 2009 г., какъвто ангажимент е поет пред Европейската комисия.

През миналата седмица бяха изплатени над 5 млн. лева на 522 бенефициента по линия на националните доплащания на площ, които са предоставили удостоверения за липса на задължения към държавата. Отчита се ръст на подадените заявления за подпомагане по директните плащания на площ за кампания 2011 г. спрямо същия период през миналата година. До момента са подадени 55 752 заявления, като декларираната площ е 1 879 580 хектара. Приемът на заявления ще продължи до 15 май 2011 г. без санкции и до 9 юни със санкции.

Facebook comments