fbpx Последното тримесечие на 2011 г. е било по-слабо | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Последното тримесечие на 2011 г. е било по-слабо

През третото тримесечие ръста на промишленото производството е спаднат от 3.3% до 1.6% на годишна база средно за октомври и ноември. За същия период са отчетени годишни спадове на вътрешната търговия и на строителната продукция съответно с 3.3% и 10.5%. Това отчитат анализаторите на Райфайзенбанк (България), които очакват и сравнително слаб растеж на икономиката през четвъртото тримесечие на 2011 г.

Отчетената инфлация през декември е 2.8% спрямо края на 2010 г., като стойността е по-ниска от прогнозната и отразява слабото вътрешно търсене. Безработицата нараства за същия месец до 11.5% (от 10.8% през ноември), което е очаквано с оглед сезонно слабата икономическа активност през зимата и липсата на устойчиво възстановяване на пазара на труда през изминалото лято. Фискалният сектор е завършил годината с по-добри от очакваните резултати, като бюджетният дефицит е сведен до 2.1% значително под границата от 3%.
Кредитите за нефинансовите предприятия отбелязват ускорение на годишния си темп на нарастване до 5.7% през декември 2011 г. Същевременно кредитите за домакинствата стагнират.
Месечната инфлация през декември е 0.1%, което е значително по-ниско от очакванията. Натрупаната за цялата 2011 г. инфлация достига 2.8%, асредногодишната – 4.2%.