fbpx Потребителите са готови да плащат повече за по-екологично облекло | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Потребителите са готови да плащат повече за по-екологично облекло

Текстилната индустрия в Европейския съюз е постигнала значителен напредък в посока развитие на практики, свързани с кръгова икономика, благодарение на новите политики и инициативи, насочени към намаляване на отпадъците, опазване на ресурсите и насърчаване на устойчиви практики. Това показва доклад на глобалната организация Circular Fashion Partnership, според който 40% от компанните, заети в текстилната промишленост имат основен фокус върху практиките, свързани с преход към кръговата икономика, спрямо 32% през 2020 година. През 2022 година Европейският съюз отчита и 7,8% намаление на емисиите на парникови газове в текстилната промишленост за същия период.

Индексът за промяна на материалите на глобалната организация Textile Exchange, който оценява напредъка на водещи компании за облекло и текстил установява, че през 2022 година 26% от тях са постигнали значителен напредък към снабдяване с устойчиви материали, спрямо 18% през 2021 година.

Според друго интересно проучване на Европейската комисия, 60% от потребителите казват, че са готови да плащат повече за устойчиво и по-екологично облекло, спрямо 51% през 2020 година. Това се счита за положителна тенденция, която показва, че общата нагласа на компании и потребители се променя, което от своя страна ще доведе до повече отговорност и работа в посока на намаляване на въглеродния отпечатък от текстил.

TexCycle е партньор на международният проект Accelerating Circularity, който има за цел да изследва, създава и внедрява търговски системи, в които текстилните отпадъци се използват отново като суровина чрез повторна употреба и рециклиране, като по този начин се гарантира, че те няма да бъдат изгаряни или изпращани в сметища. Партньорството с Accelerating Circularity ни даде възможност да увеличим ефективността и да развием процесите по сортиране, за да подобрим качеството на суровините, подходящи за рециклиране. Вярваме, че всички проучвания и тестове, част от проекта, както и сътрудничеството с други експерти от различни държави, ще ни позволят да мащабираме рециклирането на текстил и да изградим устойчива система със затворен цикъл“, коментира Сирма Желева - мениджър „Устойчиво развитие“ в TexCycle.

За да получат втори живот, текстилните отпадъци трябва задължително да бъдат събрани разделно в специализирани контейнери. След това, за да се прецени кой е най-добрият начин за удължаване на живота на всеки конкретен артикул, суровината преминава през два етапа на ръчно сортиране.  Според компанията, ако обществото е информирано за вредите от свръхпроизводството и консумацията, и за ползите от разделното събиране и удължаване на живота на изделията, то ще стане по-отговорно. Отбелязва се и положителна тенденция в увеличаването на интереса и използването на контейнерите за разделно събиране на текстил в страната.