fbpx Повече финансови възможности за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече финансови възможности за бизнеса

Повече финансови възможности за бизнеса

„Предизвикателството, което стои пред всички нас е изграждането на иновативна икономика, ориентирана към високи технологии, висока добавена стойност и висок икономически растеж“. Това каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева при откриването на Бизнес форум - “Европейски фондове и програми за периода 2016 – 2017 г. Планът Юнкер и новите финансови инструменти”, организиран от Обединени бизнес клубове днес в София.

Везиева изтъкна, че екипът на Министерство на икономиката си е поставил за цел подобряване на бизнес средата, подпомагането на бизнеса и олекотяване на административната тежест, чрез намаляване на регулаторните режими за бизнеса. „Стремим се и към широката информираност по отношение на това какви са възможностите на бизнеса да използва финансови инструменти, така че да подобри своята конкурентоспособност, да има достъп до иновативни решения и да повишава своя мениджърски и управленски капацитет“, заяви тя. По нейни думи приоритет в работата на министерството е подпомагане на производства и услуги, създаващи висока добавена стойност и трайни работни места.

Заместник-министърът на икономиката посочи пред участниците във Форума, че критериите, които са заложени по процедурите на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ са изцяло насочени към постигане на конкретни резултати и повишена конкурентоспособност за българските фирми. “Именно по тази причина обявената през миналата година процедура за повишаване на производствения капацитет в малки и средни предприятия завърши с толкова добри резултати и вече имаме подписани по нея 420 договора на стойност над 230 млн. лв.“, подчерта тя.

По нейни думи иновациите са в основата на ОПИК и доказателство за това са и двете отворени за кандидатстване в момента процедури в тази насока. Първата е за внедряване на иновации в предприятията с бюджет от близо 97,8 млн. лв., а втората - за разработване на иновации от стартиращи предприятия, по която ще бъдат предоставени 19,5 млн. лв.

Зам.-министър Везиева изтъкна и че страната ни е сред първите в ЕС, която осигурява ресурс за подкрепа на предприемачеството чрез Инициативата за малки и средни предприятия. „Подписаното наскоро споразумение с Европейската комисия, Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ също ще бъде силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни фирми в страната“, заяви Везиева. Тя подчерта, че оперативната програма е и поредният инструмент в ръцете на правителството за постигане на икономическо развитие. Бюджетът на програмата е 102 млн. евро. „Чрез тях ще се опитаме да стимулираме бизнес инициативата и подобрим достъпа до кредитиране, за да могат спящите в банките пари да бъдат вкарани в оборот за постигането на реален икономически ръст“, допълни зам.-министърът.

Везиева заяви, че за развитието на бизнес средата не е достатъчно само наличието на грантови схеми, а е необходимо да се развиват още публично-частни партньорства и инициатива от страна на бизнеса, която да не зависи единствено от европейските средства. „Чрез Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Българска агенция за инвестиции ще продължим да информираме бизнеса за това къде са възможностите за българските фирми като пазари, какви са интересите за инвестиции и какви са възможностите за партньорства с чужди фирми“, допълни още Везиева. Зам.-министърът на икономиката предложи за по-добра комуникация с представителите на малкия и среден бизнес в България всеки месец да бъде организирана среща в Министерство на икономиката. Срещите ще бъдат регулярни, а идеята бе приветствана от представителите на фирмите, участващи в бизнес форума.