fbpx Повече онлайн е по-добре! | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече онлайн е по-добре!

Повече онлайн е по-добре!

 Винаги когато се прави аналогия в разговорните среди между така наречения „Запад“ и България се споменава някакъв времеви период, с който ние обикновено изоставаме. Всички сме чували фрази като „Те са поне 15 години напред…“ или „Още 10 години ни трябват за да ги настигнем…“. Къде обаче сме ние в действителност?
Идеята на тази статия е да анализира развитието на Информационното общество от гледна точка на съвременните ИКТ в България, разглеждайки нивата, тенденциите и перспективите съпоставяйки ги с тези в развитите страни, както и да направи полезни изводи за бизнеса.
Инвестициите в сектора ИКТ през последните десет години направиха България една от страните с най-качествени услугите предлагани в сектора. Бързото навлизане на последните комуникационни технологии и подобряване на инфраструктурата доведоха до ускоряване на процесите свързани с развитието на Информационното общество. Тези тенденции намират отражение и в последните данни от средата на 2012 г. публикувани на страниците на Евростат, върху които правя анализа и заключенията си в тази статия.
Един от показателите, който според мен е фундаментален за определяне нивото на развитие на информационното общество е свързан с дела на домакинствата, които имат достъп до интернет, защото евтиното и лесно ползване на глобалната мрежа е основна предпоставка за всички останали активности включително електронна търговия.
В Таблица 1 са показани данни за широколентовия достъп до интернет на домакинствата в страните от ЕС-27, съпоставени с тези в България. Правят впечатление две неща. На първо място към средата на 2012 г. в България само половината домакинства имат достъп до глобалната мрежа. За сравнение в някои от страните на ЕС тези показатели са: Холандия – 95%, Обединеното кралство – 87%, Германия – 85%, Испания 68%, Унгария – 65%. По важното обаче е друго, България е на първо място по ръст на навлизане на широколентов достъп до мрежата. Само за три години този ръст е над 70%, като за сравнение за ЕС-27 средния ръст е 14%. Това е естествено, тъй като по-голямата част от страните вече са постигнали нива от 80-90% и е нормално да имат забавен ръст, но важното е друго. Ако се запази тази тенденция с увеличение по 10% годишно, то можем да очакваме, че до 2015 г. може да бъдат постигнати нива от между 70 и 80% достъп на Българските домакинства!


Важни за бизнеса у нас са два основни аспекта на развитието на информационното общество. На първо място е приемането от все повече предприемачи в България на факта, че Интернет може да се превърне в успешен дистрибуционен канал в маркетинга на техните бизнес организации. На второ място Интернет е превъзходен комуникационен маркетингов канал.
Електронна търговия е термин, който все по-често влиза в речника на българските предприемачи. Тенденцията на увеличаването на потребителите на интернет, няма как да не доведе до увеличаване на възможностите за повишаване на продажбите на фирмите онлайн. Целта ми в статията не е да убеждавам за ползите от онлайн продажби, но не мога да се сдържа да не спомена по-ниските разходи за транспорт, намалени складови разходи, намалени разходи за мърчандайзинг, както и „Работно време 24/7/365“.
Все пак какви са тенденциите? В Таблица 2 са показани данни основани на статистика за поръчалите стоки и услуги онлайн в последните три месеца като процент от общия брой интернет потребители в Европейския съюз.

 


 

Facebook коментари