fbpx Повече от половината стартъпи у нас са засегнати от кризата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече от половината стартъпи у нас са засегнати от кризата

Стартъпите в страната ни също са изправени пред икономически проблеми. Българската стартъп асоциация BESCO изготви икономически доклад, в който се очертават основните трудности, като заедно с това да предложи на българското правителство, европейските институции и изпълнителните органи конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията.

Над 42% от компаниите заявяват, че а изложени на среден до висок риск от фалит в рамките на следващите три месеца. За период от 6 месеца на непроменен икономически пейзаж, процентът на застрашените компании се увеличава на 75%.

66% от компаниите прогнозират спад на приходите над 40% спрямо предходните месеци, а 63% от компаниите планират принудителни съкращения.

65% от компаниите посочват като съществен проблем загубата на местни клиенти, а 54% - загубата на международни такива. В следствие на това липсата на ликвидност е проблем, който притеснява или вече дава отражение в 53% от компаниите в стартъп екосистемата.

От BESCO изразяват притеснение, че настоящата криза може да постави началото на изчезването на цял икономически сегмент, който насърчава иновациите, засилва износа на стоки и услуги с по-висока добавена стойност, привличането на капиталови инвестиции и преки чуждестранни инвестиции, привличането на квалифицирана работна сила и подпомагането на положителните демографски тенденции и национален имидж.

Засегнатите в анализа предложения за конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията включват:
• Достъп на стартъпи до обществени поръчки.
• Функционален Фонд на фондове. Увеличаване на капиталови инвестиции чрез рисков и дългов капитал.
• Гласуване на законопроект за Договорно акционерно дружество