fbpx Повече работещи смятат, че постигат баланс между работа и личен живот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече работещи смятат, че постигат баланс между работа и личен живот

Повече работещи смятат, че постигат баланс между работа и личен живот

Все повече хора на бизнеса в България заявяват, че успяват все по-лесно да балансират работата и личния си живот, според публикувания днес нов индекс на Регус за баланса между работата и личния живот. Въпреки че работят по-усилено от всякога, хората се чувстват по-удовлетворени от работата си и повечето от тях смятат, че разполагат с достатъчно време, което да прекарват в къщи или в преследване на личните си цели. Това показва Индексът индекс на Регус за баланса между работата и личния живот . Индексът сравнява индикаторите за удовлетвореност от работата и възгледите на респондентите относно цялостния им баланс между работата и личния живот с данните от реалния живот от глобалната анкета на 16 000 професионалисти в повече от 80 страни. Забележителен е факта, че се регистрира повишение от 29% за баланса между работата и личния живот на служителите в България между 2010 г. и 2012 г.

Според изследването текущият показател на индекса на България е 97, който е много под средния глобален показател от 124. Половината от работещите се чувстват по-удовлетворени от работата си (50%) и повечето от тях смятат, че разполагат с достатъчно време, което да прекарват в къщи или в преследване на личните си цели (59%);
Повечето от работещите (59%) заявяват, че постигат повече в работата си, отколкото през 2010 г., което потвърждава връзката между продуктивността и добрия баланс между работата и личния живот;

Над една четвърт (30%) от респондентите смятат, че бизнес организациите се опитват да намалят времето за пътуване на служителите, като признават, че дългото пътуване до работното място и обратно създава напрежение за работещите;

Според специалистите след първоначалния голям спад на пазара преди 2010 г. и последвалият го глобален икономически крах не е изненадващо, че работещите заявяват, че сега се чувстват по-добре. Например, безпокойствата относно сигурността на работното място са намалели в някои сектори от началото на икономическия спад, а неотдавнашното проучване на Регус потвърждава, че глобалното бизнес доверие се стабилизира. Анкетата също така потвърждава важната предпоставка, че по-удовлетворените служители са и по-продуктивни, като убедително мнозинство от респондентите заявяват, че постигат по-добри резултати през 2010 г.

Добрият баланс между работата и личния живот е жизнено важен за здравословния живот на служителите, както и за удовлетвореността им от работата. Този индекс, показва, че този баланс е също така необходим и за бизнес растежа. Анкетата предоставя солидни доказателства, които свързват продуктивността с един по-добър , по-гъвкав стил на живот и дава сигнал на всички бизнес организации спешно да преразгледат собствените си работни практики.

С подобряването на икономическите условия пазарът на работна сила става по-динамичен и бизнес организациите, които искат да наемат и да задържат най-добрите професионалисти, не могат да си позволят да пренебрегнат значението на репутацията на фирмите, която осигуряват добър баланс между работата и личния живот. Освен това, в периода на икономически спад бизнес организациите стават все по-ориентирани към постигане на резултати и навсякъде се вижда стремежът към избор на по-нетрадиционни работни практики и увеличаване на ефективността чрез предоставяне на повече гъвкавост на служителите. Една от тези мерки, която става все по-популярна, е да се съдейства на работещите за намаляване на уморителното и непродуктивно време, прекарано в пътуване, чрез въвеждане на по-гъвкави практики на работа.

Независимо дали тези мерки дават възможност на служителите да пътуват в извънпиковите часове, да работят от места по-близо до дома или да прекарват повече време със семействата си, осигуряването на възможности на служителите да работят по техния начин се признава като един фактор с все по-голямо значение за продуктивността и благосъстоянието на работещите.

Facebook коментари