Повече търсене на жилищни кредити

В резултат на все по-стабилния имотен пазар и активността на банките, броят на ново-отпуснатите ипотечните кредити през второто тримесечие на 2011 година е с 18% повече спрямо първото тримесечие на годината. Заедно с ръста на обемите, се покачва и средният размер на кредитите. С над 2200 евро е нараснал за последния месец средният размер на ипотечните кредити в страната, сочат данните на Кредит Център. За юли той достига 40 595 евро спрямо 38 366 евро за предходния месец, като по този начин започва да се доближава до нивата преди началото на кризата.

Цялото съдържание е достъпно само за регистрирани потребители
Moжете да се регистирате тук
Aко вече сте се регистрирали моля влезте
Можете да влезете с потребителско си име или е-мейл адрес.
Полето за парола различава редовни и главни букви.