fbpx Повишаващите се цени на мобилните услуги могат да бъдат спрени, чрез конкуренция в сектора | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Повишаващите се цени на мобилните услуги могат да бъдат спрени, чрез конкуренция в сектора

Ежегодното индексиране на цените в телекомуникационния сектор е единствено в сегмента на мобилните услуги, които се предлагат у нас от трите мобилни оператори. На пазара на фиксираните услуги (интернет и телевизия), на който функционират над 1000, основно микро и малки компании, въпреки инфлацията няма промяна в цената за потребителите. Това показват данните на Браншовата асоциация на българските телекомуникационни оператори (БАБТО).

„Причината за постоянно растящите цени на услугите на трите мобилни оператори е липсата на конкуренция в този сектор. Едновременната индексация на цените им, която наблюдаваме и тази година, остава потребителите без реален избор. Затова ние призоваваме държавата и регулаторните органи да предприемат мерки за насърчаването на конкуренцията при моблините услуги и създаването на реални условия за създаването и функционирането на виртуални мобилни оператор (MVNO).“, коментира Ангел Василев, председател на БАБТО.

България е единствената държава в Европа и почти в целия свят, в която MVNO не съществуват. „У нас те не са забранени, но мобилните оператори отказват да ги пуснат в мрежата си. Европейските регулатори изрично признават значението на MVNO за развитието на конкуренцията на пазара на дребно. При положенение, че телекомуникационните услуги са от първостепенна необходимост за гражданите – за сигурността, здравето и информираността им, е нужно държавата да гарантира тяхната достъпност и справедлива цена. Това може да се случи като в условията за ползване на националния радиочестотен спектър от мобилните оператори се въведе изискване за допускането на нови предприятия – виртуални мобилни оператори в техните мрежи при прозрачни, равнопоставени и недискриминационни цени на едро.“, добави Невен Дилков, член на УС на БАБТО.

От браншовата асоциация алармират още, че у нас се наблюдава ясна тенденцията за ограничаване на конкуренцията в телекомуникацинонния сектор в следствие на придобивания и вертикална интеграция при мобилните оператори.

„Само по себе си окрупняването не е негативно развитие за пазара, освен ако не води до създаването на монополни или олигополни позиции за някой от играчите. За съжаление обаче, точно това се случва на българския пазар. Наскоро Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри сделката за придобиването на най-големия независим телевизионен доставчик в България – ”Булсатком”. Това ще превърне “Виваком” в гигант по отношение на предоставянето на платена телевизия с над 60% пазарен дял. Тук е необходимо да посочим, че и при трите мобилни оператори е на лице вертикална интеграция, по отношение на създаването на телевизионно съдържание и програми. Сумарният рейтинг на ТВ им програми (“Нова Броудкастинг Груп”, “БТВ Медиа Груп” и “Макс спорт/Апримис”) надвишава 80% от общия рейтинг на всички транслирани в България телевизионни програми и стрийминг услуги. Тази концентрация на мощ в ръцете на собствениците на трите мобилни оператори, няма да доведе до нищо хубаво, както по отношение на цените, така и по отношение на качеството на предлаганите на потребителите телекомуникационни услуги.“, обясни Ангел Василев.

БАБТО призовават Комисията по регулиране на съобщенията да изготви детайлен секторен анализ. На базата на него КЗК ще може да разгледа пазара на телекомуникационни услуги и да вземе решения за насърчаване на конкуренцията сред телеком-предприятията, включително чрез ограничаване на сделки, които създават национални или локални олигополи.