fbpx Повишение в прогнозата за БВП през 2022 г. до 3.2% въпреки очакваната инфлация от 18% до декември | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Повишение в прогнозата за БВП през 2022 г. до 3.2% въпреки очакваната инфлация от 18% до декември

Икономистите на УниКредит Булбанк повишиха прогнозата за растежа на реалния БВП за 2022 г. с 0.5 процентни пункта до 3.2%, след като ръстът на БВП през второто тримесечие на 2022 надмина очакванията. Добрите резултати се дължат на потреблението и износът, които успяха да компенсират напълно спада в инвестициите.

Очакванията на икономистите са за плитка и краткотрайна рецесия в края на тази и началото на следващата година.

Забавянето на растежа основно ще се дължи на по-ниските темповете на нарастване на реалните доходи в отговор на очакванията за по-високи цени на енергията и храните предвидени в новия глобален сценарий на УниКредит. Освен това очакванията са ЕЦБ да предприеме по-голямо увеличение на основната лихва, което да доведе до по-затегнати финансови условия в еврозоната и следователно по-забележимо увеличение на разходите по обслужване на кредитите на домакинства и фирми, спрямо очакванията преди три месеца.

На фона на утежнената вътрешната и външна среда, основния сценарий на УниКредит Булбанк предвижда забавяне на ръста на реалния БВП до 0.5% годишно през 2023 г., спрямо очакван растеж от 2% в прогнозата на банката, която беше изготвена преди три месеца.  

Няколко фактори ще помогнат на икономиката да избегне по-значимо забавяне на растежа, през следващата година според икономистите на банката. Силният ръст в износа на храни, боеприпаси и в по-млака степен на електроенергия, ще бъде слабо засегнат от очакваното забавяне в растежа на икономиките от еврозоната и ще продължи да подкрепя икономическия растеж. Друга причина е силният ръст на кредита. Всички категории кредити, включително заемите от небанкови финансови институции, ускоряват растежа си досега през годината. Това сочи, че най-вероятно ръстът на потреблението финансирано с кредит ще продължи да бъде висок поне до края на тази година.

Мерките за фискална подкрепа, които правителството въведе през юли, които са за около 2.6 % от БВП годишно, също трябва да спомогнат за смекчаване отрицателното въздействие на високата инфлация в края на тази и началото на следващата година. И накрая решението да се запазят фиксирани цените на електроенергията за домакинствата и да се субсидират тези за фирмите (чрез прехвърляне в бюджета на свръхпечалбите на държавните дружества производители на електроенергия) ще намали натиска върху цените в момента на достигане на върховите стойности на инфлацията, което ще подкрепи реалните доходи, като в същото време ще способства инфлационните очаквания на бизнеса и домакинствата да не нараснат прекалено много.

Прогнозата на икономистите на банката е инфлацията да достигне по-високи стойности от тези прогнозирани преди три месеца и да остане висока за по-продължителен период от време.

Инфлацията при храните все още не е достигнала върха си, но ръстовете на тримесечна база показват признаци на известно успокоение. Значително по-високият от предвиждания скок в инфлацията на енергийните цени ще засегне и неенергийните компоненти, като очакванията са базисната инфлация да се нуждае от повече време, за да достигне пиковата си стойност и да го направи на значително по-високо ниво, спрямо прогнозата преди три месеца.  

Последните данни за пазара на труда сочат за наличието на положителна комбинация от нарастваща заетост, намаляваща безработица и увеличен коефициент на участие на хората в трудоспособна възраст на пазара на труда. В същото време ръстът на заплатите спадна под средната инфлация през второто тримесечие на 2022, като ръстът на реалните заплати вероятно ще остане отрицателен в следващите няколко тримесечия.

Очакванията на икономистите на УниКредит Булбанк действието на мерките за фискална подкрепа, въведени в средата на 2022 г. с цел смекчаване на отрицателните ефекти от високата инфлация, да се удължи до края на 2023 г., както и да бъдат разгърнати допълнителни фискални мерки, еквивалентни на около 0.5% от БВП, като част от усилията на правителството да се погрижи за най-уязвимите домакинства и фирми.