Практическа интернет телефония

В последните няколко години, с развитието на интернет технологиите, все по-голяма популярност придобива възможността за провеждане на евтини (или безплатни) телефонни разговори през интернет. Въпросът става все по-актуален с развитието и глобализацията на бизнеса и независимо от ребалансирането на тарифите на телекомуникационните оператори, разходите за комуникация си остават съществено перо от бюджета на всяка фирма.

Facebook comments