fbpx Правата ни като потребители или как ЕС защитава интересите ни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Правата ни като потребители или как ЕС защитава интересите ни

Правата ни като потребители или как ЕС защитава интересите ни

Какво се промени за нас, редовите потребители, откакто България е пълноправен член на европейското семейство? Знаем ли си правата, знаят ли ги и търговците и наистина ли сме по-добре защитени. Макар от близо 2 г. да съществуват 10-те основни принципа за защита на потребителите, огласени от ЕК на съюза (и непрекъснато припомняни от местните държавни и граждански специализирани организации). Или всички се сещаме за тях едва в поредния Европейски ден на потребителя.


Еврокомисар Меглена Кунева:
“Потребителите са от ключово значение както за растежа, така и за създаването на работни места, но въпреки това в рамките на целия ЕС е налице липса на доверие от страна на потребителите, особено когато става въпрос за трансгранични сделки. Когато пазаруват в различни страни, потребителите трябва да са така сигурни, както са у дома.”

ЕС има отворен пазар, състоящ се от 27 държави и над 490 милиона потребители. Това означава достъп до изключително голям избор на продукти и услуги и възможност да се купуват стоки на най-конкурентни цени, без грижи за мита, данъци, а в еврозоната - и за валутни курсове.
Защитата на потребителите, на техните интереси и безопасност е съществена част от общата цел на ЕС да подобрява качеството на живот на всички европейци. С бюджет от 156.8 милиона, Програмата за действие в областта на защитата на потребителите за периода 2007-2013 г. цели да подпомогне изпълнението на конкретни проекти и инициативи, предложени от различни групи заинтересовани страни.

10 основни принципа на защита в ЕС
Те представляват минималното ниво на права на потребител. Някои страни обаче могат да въвеждат и повече. Работи се за подобряване на тези права, за да се осигурят навсякъде в Европа еднакво добри и еднакво пълно прилагани права.
Законите на ЕС гарантират на потребителите истински избор и справедливо отношение. Същите права, впрочем, се отнасят и към другите страни от ЕИП, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Десетте принципа действително синтезират кратко и последователно духа на обединението и основните ценности - благоденствие и благополучие.

1 Купувайте каквото искате, където искате
Може да се пазарува навсякъде в страните от ЕС, каквото пожелаем, без да плащаме мито или допълнително ДДС. Това е така не само при “физическото” пазаруване в магазини, но и при поръчани стоки по интернет, пощата или по телефона.

2 Ако не върши работа, върнете го обратно
Когато се купува нов продукт, той трябва да изглежда
и функционира, както е рекламиран. Ако обаче, стоката
не изглежда или не работи така, имаме право да я заменим или да ни върнат парите. Ако пък продуктите се окажат фалшификати, производителите трябва да ни обезщетят. Важно е да се знае - когато купуваме стоки или услуги по пощата, телефона, факса или по интернет от професионален търговец, имаме същите права по отношение на гаранцията, както когато купуваме в магазин.

3 Високи стандарти за безопасност на храните и потребителските стоки
Строги стандарти се прилагат към потребителските стоки, продавани в ЕС. Производители и дистрибутори носят отговорност да пускат на пазара само безопасни продукти. Контролните органи във всяка държава-членка съблюдават изискванията. Ако нещо не отговаря на тях, властите могат да изтеглят стоката, да поискат да бъде иззета от магазините, да предупредят потребителите или да предприемат други подходящи действия.
Ако в една страна бъде открит опасен продукт, информацията за него се предава в другите държави от ЕС чрез система за бързо предупреждение, наречена RAPEX. Сходна система, RASFF, съществува конкретно за хранителните продукти.

4 Трябва да знаете какво ядете
В ЕС действат най-високите стандарти за безопасност в света по отношение на храните. Подходът “от фермата до вилицата” осигурява контрол на продуктите, строги хигиенни стандарти и адекватна информация за потребителите.
Отглеждането и храненето на животните, както и проследяването им по цялата верига на използване са приоритетни. Има специални правила относно добавките към храните. Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) оценява риска, пораждан от нови хранителни продукти, използвайки последните научни и технологични постижения. ЕС е най-големият пазар в света
за внос на хранителни продукти от развиващите се страни, затова фермите и производителите, които изнасят за Европа, трябва да спазват същите принципи за безопасност, които се прилагат в съюза. И ако искате да знаете точно какво ядете, четете етикетите на хранителните стоки. Според правилата за обозначенията, те трябва да съдържат определена информация и предупреждения.

5 Договорите трябва да бъдат справедливи за потребителите
Европейското законодателство определя договорни условия, които се считат за “несправедливи”, независимо в коя страна-членка се подписват. Забраняват се подвеждащата реклама, агресивните търговски практики, когато не са съобразени с правата ви.
А по-конкретно: несправедлива е клауза, по която депозитът, който току-що сме платили, не подлежи на възстановяване, дори когато продавачът не изпълни своята част от сделката. Затова тя няма задължителен характер.

Полезна информация

Националното сдружение на потребителите в отделните страни
www.ec.europa.eu/consumers/cons_org/associations

Мрежа от Европейски центрове за защита на потребителите (ECC-Net)
Центрове за консултация на потребителите, даващи информация и съвети по проблеми, възникващи при трансгранични покупки.
www.ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/

FIN-NET - Мрежа за извънсъдебно разрешаване на трансгранични финансови спорове
Има за цел да улеснява извънсъдебното разрешаване на спорове, когато потребителят и доставчикът на финансова услуга (банка, застрахователна компания, т.н.) са от различни страни от ЕС.
www. ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/

Solvit - Мрежа за разрешаване на проблеми в единния пазар
За разрешаване на проблеми онлайн, занимава се с помощ и решаване на казуси, причинени от неправилното прилагане на правилата на единния пазар от публичните органи.
www.ec.europa.eu/solvit/

 

6 Понякога потребителите могат да променят мнението си
При някои обстоятелства, законодателството на ЕС предоставя на потребителите “време за преценка”, през което те могат да обмислят договор и дори да го анулират. Например при сключване на застраховка “Живот” по телефона или през интернет, разполагаме с период 30 дни за размисъл, по време на който решението може да се промени; можем дори да се откажем.

7 Трябва да се улеснява сравнението на цените
Като потребители имаме възможност да сравняваме продукти и цени, за да преценим най-доброто качество за съответната цена. Търговците са длъжни ясно да изложат пълната цена, включваща ДДС, на всички стоки, предназначени за продажба. За непакетираните като плодове, зеленчуци или бензин, цената на единица мярка трябва също да бъде ясна (за килограм или литър).
Ето че, благодарение на единния пазар, сега е по-лесно при купуване на нова кола в ЕС. След забраната за производителите на коли да работят с избрани ексклузивни дилъри, конкуренцията между доставчиците се засили, което е от полза за гражданите.
Важно е да знаем, че при покупка в друга страна от съюза, цената включва всичко, т.е. не трябва да плащаме ДДС или вносни мита (за разлика от случаите при внос на стоки от страни извън ЕС). Това правило важи също, ако поръчаме стоки по интернет, поща или телефон.

8 Потребителите не трябва да бъдат подвеждани
За да взимаме осведомени решения при пазаруване, европейското законодателство забранява реклама, която подвежда или направо мами потребителите. Така търговец, който обявява ефекта на даден продукт, трябва да може да го докаже, независимо къде е базиран в ЕС. Просто е забранено да се твърди, че даден продукт лекува някоя болест, ако не я лекува. Или, когато на вратата ни се появява търговски агент и с агресивен маниер ни убеждава за покупка, въпреки поканите ни да си тръгне. Такова поведение също е незаконна агресивна практика и е забранена.

9 Защита на потребителите, когато са на почивка
Като граждани на съюза имаме права, позволяващи да се чувстваме в безопасност и сигурност, при пътувания както в държавите-членки, така и извън тях. Европейският закон задължава организатора на пътуването да даде точна информация за предлагания пакет, включително за транспорта, настаняването, храната, изискванията за маршрута и застраховките.
Ако почивката не отговаря на това, което е било обещано в брошурата, туроператорите дължат обезщетение. Ако банкрутират докато почиваме, трябва да направят необходимото за връщането ни вкъщи. Имаме право да отменим заявката си, ако се променят условията в пак-ета. При договор за дългосрочно предплатена ваканция, законът дава период за размишление от най-малко 10 дни.

10 Ефективно обезщетение при трансгранични спорове
Европейската комисия ни окуражава: ако имаме неразрешен спор с търговец, да не се отчайваме! И посочва два вариантa за съвет или помощ: Внасяне на въпроса в съда на национално ниво или Алтернативно разрешаване на спора. (АРС). Това са схеми, изградени за разрешаване на спорове, без да се минава през скъпата и продължителна съдебна процедура.