fbpx Правилата за излъчване на музика в медиите трябва да се определят при лиценза им | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Правилата за излъчване на музика в медиите трябва да се определят при лиценза им

Г-н Казасян, каква е дейността на вашата организация и какви са целите й?
- "МУЗИКАУТОР" е сдружение на композитори, автори и музикални издатели, което повече от 10 години защитава авторски и сродните им права. Единствената задача на нашата организация, която е с нетърговска цел, е да събира,
осигурява и изплаща авторските права на членовете си, които са около 1800 души в България. Паралелно с това дружеството защитава авторски права и на чужди изпълнители, които са около 1 800 000 в цял свят.
Ние сме само посредници между автора и този, който трябва да го обезщети, не сме търговско дружество и не вземаме процент за работата си. В същото време сме обвързани със сродни организации в чужбина, които обслужваме, като пред тях се отчитаме с определени договорни отношения. В началото на създаването на нашето сдружение те ни помогнаха финансово, за да можем да се оборудваме с необходим софтуер, който да обработва данните, защото всичко това е много сложна машина. Представете си да сключвате договори с всички телевизии, радиа, кабелни оператори, да се следи къде какво се излъчва, да се обработва това като материал и да се спазват правила, които са приети и се зачитат в цял свят.
"МУЗИКАУТОР" борави с една много трудна материя както в морален, така и във финансов и организационен смисъл.

Какви са най-големите трудности, с които дружеството се сблъсква в България?
- Най-сложното при работата ни е, че в България не съществува традиция, хората не са свикнали, те дори не знаят, че трябва да се изплащат авторски права. Когато един автор се изпълнява или музиката му звучи по даден канал, то той законово има право на обезщетение. Нашата цел е всеки автор да получи максимално онова, което му се полага по закон и което му принадлежи. Това се получава с цената на една борба, с война на убеждаване. За съжаление и държавните институции не са съвсем наясно с проблема, а трябва да ни подкрепят.

Факт е, че в България са малко онези медии, които плащат за излъчване на музика. До какъв резултат обикновено стигате, когато посредничите, водите ли дела?
- Трудностите наистина са огромни и не виждам как скоро ще успеем да ги преодолеем. За мен обаче е важно, че с всяка година постигаме стъпка по стъпка малък успех. Той се изразява в това, че убедихме част от хората, че трябва да се плаща за излъчване. Обикновено това е някакъв процент върху бюджета на медията.
За съжаление не можем 100% да защитим правата на авторите, защото медиите много трудно се съгласяват да сключват договори. Можете да си представите за колко регионални радиостанции, телевизии, кабелни оператори става въпрос. В крайна сметка успяхме да сключим общи договори и да се споразумеем с тях на минимални проценти, имайки предвид икономическото положение в страната. Съставянето на тези договори все пак е някаква стъпка напред. Всеки един от тях има анекс, според който ежегодно договорите трябва да се възобновяват и че всяка следваща година процентът, който медиите плащат за излъчването на определена музика и изпълнители, ще се увеличи.
Най-сложното е, че организация като нашата търси пари, а никой не обича да ги дава. В този смисъл можете да си представите какви "тежки" договори се правят и как всеки се стреми да се "измъкне" с минимални суми, които да плаща. Често такива ситуации водят до съда, но се оказва, че и самите съдилища не са особено запознати с тази материя. Успяхме да осъдим някои медии, но не мисля, че това е пътят, не може да водим 1000 дела.
Пътят е да се намери такава форма, че още при лицензирането на медията да се сключва договор, който да регламентира правилата за излъчване и без него да не се дава лиценз на съответната телевизия, радио и т. н.