Правилата за излъчване на музика в медиите трябва да се определят при лиценза им

Г-н Казасян, каква е дейността на вашата организация и какви са целите й?
- "МУЗИКАУТОР" е сдружение на композитори, автори и музикални издатели, което повече от 10 години защитава авторски и сродните им права. Единствената задача на нашата организация, която е с нетърговска цел, е да събира,
осигурява и изплаща авторските права на членовете си, които са около 1800 души в България. Паралелно с това дружеството защитава авторски права и на чужди изпълнители, които са около 1 800 000 в цял свят.

Facebook comments