Празниците могат да минат и без хайвер

Хайверът, станал символ на луксозните блюда, би трябвало да се задраска от менюто за коледната трапеза, за да се даде шанс на силно застрашените дунавски есетри (древни, мигриращи риби) да възстановят своите популации в естествената си среда. Днес басейнът на река Дунав все още пази някои от най-важните популации на есетри в света, като България и Румъния опазват единствените, все още годни за защита и жизнеспособни екземпляри от този вид в Европейския съюз. Също като есетрите по цялата Земя, оцелелите екземпляри в басейна на река Дунав днес са на ръба на изчезване поради търговията с техния ценен хайвер.

Нелегалният риболов и търговия все още продължават, въпреки че в повечето държави международната търговия с див хайвер не е позволена, а риболовът е строго контролиран и в момента е забранен в България и Румъния. Хайверът се счита за деликатес и един от най-скъпите продукти, произхождащи от дивата природа.

„Всеки, който планира да купи за подарък хайвер от дива есетра, например от белуга, би трябвало да преосмисли намерението си“, казва Юта Ярл от WWF. „Преди един век, река Дунав беше естественото местообитание на шест есетрови разновидности, но днес пет от тях са класифицирани като критично застрашени, една от които е вече изчезнала, а една е извънредно рядко срещана. Един от видовете дунавска есетра е оценен като уязвим. Основната причина за този критичен статус е неустоимият апетит за хайвер“.

Всички видове есетри са защитени от Конвенцията за международна търговия със застрашени видове на дивата флора и фауна (CITES: http://www.cites.org/). Понастоящем, международната търговия с див хайвер от общи запаси, като тези в Каспийско море и река Дунав, не е разрешена. През 2006 г., като реакция на намаляващия брой есетри, Румъния издаде 10-годишна забрана за улов и търговия с диви екземпляри. През 2011 г. в България последва съдебен процес и забрана, която изтича в края на 2015 г. В повечето държави по поречието на река Дунав и Черно море съществуват подобни забрани за улов на есетри.


Нужно е да се има предвид, че нелегалната търговия с хайвер има голяма връзка с организираната престъпност. Продължаващите конфискации демонстрират, че контрабандистите на хайвер са добре организирани и използват усъвършенствани методи. Всичко това прави нелегалната търговия с хайвер проблем не само на опазването на дивата природа.

Ако все пак искате да купите хайвер от есетри, би трябвало да сте изключително внимателни. Нужно е да се уверите, че хайверът е в запечатана консерва или буркан, който има етикет CITES (Конвенция за международна търговия със застрашени видове на дивата флора и фауна). Всеки голям контейнер с хайвер би трябвало да има етикет за еднократна употреба, запечатващ контейнера, което означава, че бурканът не може да бъде отворен без визуални доказателства, и етикетът не може да бъде отстранен без да се повреди. Изискванията за етикетиране се отнасят за всички видове хайвер – от див улов или от есетри от рибарници. Кодът на CITES на етикета информира за източника на хайвера и държавата на произход.