fbpx Представиха новото издание на рейтинговата система на висшите училища | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представиха новото издание на рейтинговата система на висшите училища

Новото, шесто издание на Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България беше представено официално от Министерството на образованието и науката (МОН). Изданието е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество“ – София и българската софтуерна компания Сирма Солюшън в изпълнение на договор с предмет „Актуализиране и поддръжка на Рейтинговата система за висшите училища в България за 2016 г.“. Рейтинговата система е достъпна на български и на английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg. „Сирма Солюшънс" е част от „Сирма Груп Холдинг" АД, която наскоро успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

Рейтинговата система има за цел да подпомогне информираното взимане на решение на над 50 000 кандидат – студенти годишно при избора им на университет. Тя сравнява учебната среда, качеството на учебния процес, научната дейност, администрацията и редица други показатели в 51 български висши училища. И през тази година водещите сред тях са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет – София и Медицинският университет – Софи

Сред специалностите, най-перспективни по отношение на реализацията и приложението на знанията са „Военно дело“, „Дентална медицина“, „Медицина“ и „Фармация“. Обратно, най-висока е безработицата сред завършилите „Социални дейности“ (5,5%). Най-високо пък е средното заплащане сред завършилите „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Проучване и добив на полезни изкопаеми“, „Военно дело“, „Металургия“, „Обществено здраве“, „Фармация“ и „Медицина“.

Като цяло тазгодишното издание на рейтинговата система отчита цялостно подобряване на реализацията на българските висшисти. Техният среден осигурителен доход е нараснал от 925 лв. през миналата година до 1020 лв. през тази. Делът на безработицата сред висшистите у нас пък е спаднал, достигайки 3,38% през 2016 година.