fbpx Представиха новото издание на рейтинговата система на висшите училища | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представиха новото издание на рейтинговата система на висшите училища

Представиха новото издание на рейтинговата система на висшите училища

Новото, шесто издание на Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България беше представено официално от Министерството на образованието и науката (МОН). Изданието е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество“ – София и българската софтуерна компания Сирма Солюшън в изпълнение на договор с предмет „Актуализиране и поддръжка на Рейтинговата система за висшите училища в България за 2016 г.“. Рейтинговата система е достъпна на български и на английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg. „Сирма Солюшънс" е част от „Сирма Груп Холдинг" АД, която наскоро успешно приключи кампанията си за първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София).

Рейтинговата система има за цел да подпомогне информираното взимане на решение на над 50 000 кандидат – студенти годишно при избора им на университет. Тя сравнява учебната среда, качеството на учебния процес, научната дейност, администрацията и редица други показатели в 51 български висши училища. И през тази година водещите сред тях са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Техническият университет – София и Медицинският университет – Софи

Сред специалностите, най-перспективни по отношение на реализацията и приложението на знанията са „Военно дело“, „Дентална медицина“, „Медицина“ и „Фармация“. Обратно, най-висока е безработицата сред завършилите „Социални дейности“ (5,5%). Най-високо пък е средното заплащане сред завършилите „Комуникационна и компютърна техника“, „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Проучване и добив на полезни изкопаеми“, „Военно дело“, „Металургия“, „Обществено здраве“, „Фармация“ и „Медицина“.

Като цяло тазгодишното издание на рейтинговата система отчита цялостно подобряване на реализацията на българските висшисти. Техният среден осигурителен доход е нараснал от 925 лв. през миналата година до 1020 лв. през тази. Делът на безработицата сред висшистите у нас пък е спаднал, достигайки 3,38% през 2016 година.