Представяме по света инвестиционните предимства на България

Българска агенция за инвестиции представи междинните резултати по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, реализиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По време на срещата бяха изведени основните направления, в които ще се реализират бъдещите инвестиции – машиностроене, електроника и електротехника, транспорт и логистика, храни и земеделие, здравеопазване и туризъм, аутсорсинг на услуги и производства. Интересът към тях беше допълнен от шест ключови фактора, даващи отговор на въпросa „Защо България е правилната дестинация за инвестиции?” – макроикономическа и финансова стабилност, благоприятно данъчно законодателство и ниски оперативни разходи, висококвалифицирана работна ръка, удобна и достъпна инфраструктура, отлично географско положение и стимули за насърчаване на инвестициите заложени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Експерти подчертаха, че всички тези фактори представляват значително предимство пред останалите държави-членки на ЕС, още повече в ситуация на икономическа криза.

От март тази година стартира мащабна медийна кампания в ЕС, САЩ и Азия с цел популяризиране на България като добро място за инвестиции. Сред световните бизнес медии, в които страната ни ще бъде рекламирана (в печатните и в онлайн версии), са "The Economist", "Financial Times", "Business Week", "The Wall Street Journal" и глобалните бизнес телевизии - CNBC и Bloomberg. В момента информационен бюлетин за България като инвестиционна дестинация регулярно излиза в един от най-значимите и известни световни бизнес издания – Файненшъл Таймс.

Стойността на проект е 15,6 млн. лв. Той цели да подпомогне процеса за изграждане на положителен имидж на България като инвестиционна дестинация и да повиши познаваемостта на страната сред чуждите инвеститори. Проектът обхваща 23 дейности, които се реализират чрез 26 обществени поръчки по ЗОП за услуги, доставки и избор на външни експерти.

Facebook comments