fbpx Представяме по света инвестиционните предимства на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представяме по света инвестиционните предимства на България

Представяме по света инвестиционните предимства на България

Българска агенция за инвестиции представи междинните резултати по проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, реализиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. По време на срещата бяха изведени основните направления, в които ще се реализират бъдещите инвестиции – машиностроене, електроника и електротехника, транспорт и логистика, храни и земеделие, здравеопазване и туризъм, аутсорсинг на услуги и производства. Интересът към тях беше допълнен от шест ключови фактора, даващи отговор на въпросa „Защо България е правилната дестинация за инвестиции?” – макроикономическа и финансова стабилност, благоприятно данъчно законодателство и ниски оперативни разходи, висококвалифицирана работна ръка, удобна и достъпна инфраструктура, отлично географско положение и стимули за насърчаване на инвестициите заложени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Експерти подчертаха, че всички тези фактори представляват значително предимство пред останалите държави-членки на ЕС, още повече в ситуация на икономическа криза.

От март тази година стартира мащабна медийна кампания в ЕС, САЩ и Азия с цел популяризиране на България като добро място за инвестиции. Сред световните бизнес медии, в които страната ни ще бъде рекламирана (в печатните и в онлайн версии), са "The Economist", "Financial Times", "Business Week", "The Wall Street Journal" и глобалните бизнес телевизии - CNBC и Bloomberg. В момента информационен бюлетин за България като инвестиционна дестинация регулярно излиза в един от най-значимите и известни световни бизнес издания – Файненшъл Таймс.

Стойността на проект е 15,6 млн. лв. Той цели да подпомогне процеса за изграждане на положителен имидж на България като инвестиционна дестинация и да повиши познаваемостта на страната сред чуждите инвеститори. Проектът обхваща 23 дейности, които се реализират чрез 26 обществени поръчки по ЗОП за услуги, доставки и избор на външни експерти.