fbpx Предстои добра година за ИТ индустрията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предстои добра година за ИТ индустрията

етикети

По-добра '2016 година за ICT индустрията в страната очаква агенция CBN. Над 10,000 компании от 12-те технологични сектора ще генерират приблизително 5.5 млрд. долара приходи, което би позволило ръст в границите на около 5% и съотношения спрямо БВП надхвърлящо 11%. Най-добри шансове за ръст вижда в развитието на софтуерния сектор, доставчиците на телеком оборудване, IT дистрибуцията и контактните центрове.

Според агенцията през '2016 телеком бизнеса в страната ще стабилизира приходите си и вероятно най-сетне да има лек ръст, допълнително стимулиран от смяната на собствеността в БТК (Vivacom) и Близу медиа енд броудбенд.

Технологични тенденции през '2016, които CBN очаква да се развиват с по-силен темп са свързани с облачните технологии, мобилните приложения, електронните магазини и бизнес софтуера.

Някои от сериозните продуктови тенденции на пазара в страната през '2016, се очертават увеличаване на водещата позиция на смартфоните, забавянето на продажбите на таблети и връщането на лаптопа като генератор на PC индустрията. Добро развитие се очаква и в развитието на мрежовите технологии на всички нива - и пасивно и активно оборудване.

Развитието на ICT индустрията ще задълбочи двете нови тенденции - ръст на on-line магазините и платформите за електронно обслужване на клиенти във всички сектори - от банковия до комуналния и телеком сектора. Като резултат през годината се очаква старта на по-масовото закриване на банкови офиси, гишета и магазини за обслужване на клиенти.

Без голямо напрежение се вижда и високия темп на развитие и ръст на приходите на китайските технологични компании на българския пазар - тенденция, която ще продължи, подпомогната от ръста на втората по големина икономика в света и експанзията на китайския капитал.

Ситуацията в технологичното развитие на държавната и общински администрации все още е и се очертава да остане и през '2016 на критично ниски нива, основно заради липсата на достатъчно добри комуникации между политическото управление на страната и технологичния бизнес. Безспорно едно от добрите събития, независимо от липсата на опит и видимото отсъствие на познание за технологичната индустрия в България е новия технологичен парк в София.