fbpx Предупреждават за опасности от пожари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предупреждават за опасности от пожари

Министерство на земеделието и храните призовава всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата, в т. ч. и в земеделски земи. Това се налага, тъй като през Поради очакваните в следващите дни високи температури на територията на страната, земеделското министерство призовава хората бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън сред природата и в земеделски земи. През миналата година общият брой на регистрираните пожари в горските територии бе 408, като засегнатата площ е в размер на 33 193 дка.

До 09.06.2014 г. на територията на страната са възникнали 117 горски пожара, при които са засегнати 8 751 дка горски територии. Основните причини за възникването на горските пожари за периода са човешка небрежност – палене на пасбища 32 % и опожаряване на стърнища – 24 %.

Във връзка с превенцията на пожари още през месец март 2014 г. ръководствата на Регионалните дирекции по горите (РДГ) и на Столичното/ Областните управления за „Пожарна безопасност и защита на населението” (СУ/ОУ ПБЗН) сформираха съвместни комисии, които направиха проверки на действията, мерките и мероприятията, както и спазването на изискванията за защита на горските територии от пожари в Държавните предприятия /ДП/ по ТП - ДГС/ДЛС/, както и в УОГС, общинските и други структури.

Териториалните поделения на държавните горски и ловни стопанства са организирали и поддържат денонощни дежурства с цел опазване на горските територии от пожари.