fbpx Предвижда се да отпаднат звездите на заведенията | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предвижда се да отпаднат звездите на заведенията

Предвижда се да отпаднат звездите на заведенията

Да отпадне изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Това ще допринесе за значително облекчаване на туристическия сектор, намаляване на разходите и ускоряване на процедурите за бизнеса. Това предложение одобри Министерският съвет, което ще даде в Народното събрание за приемане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.

Предвижда се и облекчаване на режима за регистриране на туроператори и туристически агенти като се намаляват нормативно установените срокове за представяне на услугата, изискванията за образователния ценз и трудовия стаж на управителя на съответната фирма, както и за помещението, използвано за офис.

В глава седма от Закона за туризма се създава нов раздел, свързан с организирания детски и ученически отдих и туризъм. По този начин ще бъде преодоляна съществуващата непълнота и неяснота за видовете форми на детски отдих и туризъм и за тяхната регламентация в отделна наредба към закона.

Създава се и възможност общински предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост да могат да кандидатстват за получаване на удостоверение за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.
Предвидени са изменения, с които се облекчават собствениците на къщи за гости по отношение изискванията на Закона за храните и регламентите от хигиенния пакет за този вид обекти.

Facebook коментари